Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Uten fortelling - ingen kollektivtrafikk

Hvor går de? Når går de? Hvor ofte? Hva kan de gjøre for meg? Hva heter de? Hvordan får jeg vite om det?

For å fortelle om alt dette trenger vi en hel kasse med robuste fortellerverktøy, som kan settes sammen på mange måter, i mange sammenhenger og brukes igjen og igjen.

TID_Illustrasjon

Fortellingen: Skilt, veivisning, rutetabeller, kart, sanntidsinformasjon og en rekke andre helt nødvendige ting. De må også gis i mange informasjonskanaler; på trykk, på nettet, på mobilen, på holdeplasser. Og hele tiden må det være konsistent, riktig og gjenkjennelig.

Egentlig er det ganske opplagt. Det er publiseringen på forhånd som gjør kollektivtrafikken til en åpen, offentlig transport for alle.

Det er et mylder av transportmidler, linjer og avganger. Hvor går de? Når går de? Hvor ofte? Hva kan de gjøre for meg? Hva heter de? Hvordan får jeg vite om det? Uten å fortelle dette, blir det ingen kollektivtrafikk.

Alle avgangene og fortellingen om dem er som kron og mynt: To sider av samme sak. Informasjon er en kjernevirksomhet i kollektivtrafikken. Det grunnleggende her er greit: Vi forteller om tilbudet ved å ordne det i linjer som vi gir et navn eller nummer. Linjene går i en bestemt trasé og stopper på bestemte steder. Hver linje får en rutetabell. Men vi må fortelle historien godt, og den må være enkel å forstå og lett å ta i bruk. Vi skal fortelle om mange linjer og hele nettet. Vi skal fortelle det til mange ulike kunder som har forskjellig innfallsvinkel til å reise. Da trenger vi en hel kasse full med robuste fortellerverktøy.

Tenk på det som legoklosser. De kan settes sammen på mange måter, i mange sammenhenger og brukes igjen og igjen.