Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Brukerne er med på foredlingen

Er dette et «skrivebordsprodukt»? Vi er klar over den faren. Derfor tester vi prinsipper og løsninger ved hjelp av brukerundersøkelser.

Bruker foredler

Vi foretar dybdeintervjuer med simulerte reiser, både innendørs og ute i trafikken, der brukere får prøve hvordan det er å gjøre seg kjent med det nye systemet og får konkrete finne-frem-oppgaver. Første trinn i dette arbeidet ble gjennomført høsten 2009. Om hovedprinsippene som ble testet, var konklusjonen éntydig: «Vesentlig bedre enn dagens løsning». Samtidig fikk vi avdekket at mange detaljer kan trenge justering, og vi har fått nyttige tips til hvordan dette kan gjøres. Slik er brukerne med på foredlingen.