Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Hele reisen fra dør til dør

De aller fleste kollektivtrafikanter kommer og går til fots. Å gå et lite stykke er en del av reisen. Reisene starter og ender altså ikke på stasjonene.

En ulempe med kollektivtrafikken, vil mange si. Det er mer bekvemt å kjøre til og fra døra. Når vi ikke kan kjøre folk helt frem, bør vi hjelpe dem å gå. «Døra» kan også være en dør de ikke kjenner. Fra stasjonene bør vi vise vei til nærområdet ved hjelp av kart. I hele nærområdet bør vi vise vei til stasjonene og nettet ved hjelp av skilt. På denne måten blir stasjonene og stoppestedene mye større enn et lite punkt, og vi kan være synlige i mye større utstrekning – bokstavlig talt. 

Hele reisen hjem 01

Vise de gående vei fra kollektivnettet helt frem dit de skal ved hjelp av kart på stasjoner og holdeplasser.

Hele reisen hjem 02

Vise de gående vei fra nærområdene til kollektivnettet ved hjelp av skilt.