Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Kundens verden er større enn Ruter

De reiser også med andre enn Ruter: Tog og andre busser. Flere aktører har også roller å spille med tanke på gjennomføring. Ruter har invitert en bred referansegruppe til å delta i utviklingsarbeidet: Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen, Samferdselsetaten i Oslo, Trafikanten, T-banen, Trikken og andre operatører. Ett resultat er felles piktogrambibliotek for Jernbaneverket, NSB og Ruter.

Slik at en trikk er den samme trikken og et tog er det samme toget enten du møter et skilt på en jernbanestasjon, på et stoppested eller ser det i et rutehefte eller på weben. Noen steder brukes piktogrammene uten ramme rundt og andre ganger i en sirkel. Men bildet er det samme. Alle parter har jenket seg litt for å få til dette, og Jernbaneverket har stilt sine piktogrammer til disposisjon som utgangspunkt.

Piktogrammer