Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Ta hensyn til alle

Universell tilgjengelighet er en integrert del av fortelleroppgaven. Hovedgrepet er først og fremst å heve kvaliteten for alle. Gjøre det enklere, gjøre det tydeligere og lettere å forstå.

Tidtabell

Gjennomgående tospråklig: Norsk og engelsk. Bra for de aller fleste av dem som ikke kan norsk, og ikke bare for turister.
12 punkts tekst; i holdeplassinformasjon – tidtabeller, trasébeskrivelser og fotnoter.

Vi skal gjennomgående gi informasjon på både norsk og engelsk. Vi skal bruke tilstrekkelig stor skrift. Vi skal vise informasjonen innenfor rammen av lesehøyder som favner alle. Vi skal gi gode tegnforklaringer der du møter koder av noe slag, slik at reisen ikke blir et rebusløp. Det er bedre å fortelle litt for mye enn litt for lite. Dette er noen eksempler. Flere vil det bli når alle detaljer er på plass. Da vil vi også se klart hvilke hensyn som likevel fordrer særlige tiltak for enkelte brukergrupper. For eksempel i form av taktil eller hørbar informasjon, kanskje ved bruk av ny teknologi som smarttelefon.