Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Introduksjon

Manualen er inndelt etter transportmidler. Hvert transportmiddel er igjen inndelt i fire deler: Utvendig merking, Innvendig merking, Interiør ombord og Plakatplasser.

Metro

Utvendig merking Innvendig merking  Interiør ombord Plakatplasser ombord

Trikk

Utvendig merking Innvendig merking  Interiør ombord  Plakatplasser ombord

Bybuss

Utvendig merking Innvendig merking  Interiør ombord  Plakatplasser ombord

Regionbuss 

Utvendig merking   Innvendig merking  Interiør ombord  Plakatplasser ombord

Båt

Utvendig merking Innvendig merking  Interiør ombord  Plakatplasser ombord

Interiør

Interiør skal på tvers av alle transportmidlene oppleves som lett og lyst. Gulvene er grå, vegger og tak er lyse grå, og glassflater/skillevegger har en halvtransparent folie i rutemønster for å skape et luftig uttrykk. Setetrekk i alle transportmidler skal være grå, mens fragmenter av mønsteret skal speile driftsartsfargen for hvert transportmiddel.

Setetrekk/Driftsartsfarge

Øverst ser vi hvordan setetrekkene varierer med driftsartsfarge pr. transportmiddel.

Plakatplasser

Fordeling av plakatplasser, mellom trafikantinformasjon og reklame beskrives i plantegninger over alle transportmidlene. Fysisk utforming av transportmidlene begrenser uniforme plasseringer og må derfor ikke bare beskrives pr transportmiddel, men også innenfor de forskjellige modellene av kjøretøyene.

Utvendig merking

Utvendig merking dreier seg hovedsakelig om døråpningsknapper, fremkommelighetspiktogrammer, og symboler for elektronisk billettering. I tillegg vil man her få forklart, hvor, og hvordan Ruters nettverkssymbol skal plasseres. Vognnummer og operatørlogoer omtales også i dette kapittelet.

Innvendig merking

Innvendig merking er i all hovedsak sikkerhetsmerking. For at forbruker lett skal forstå, og gjenkjenne all sikkerhetsmerking, også i en stresset nødsituasjon, er det viktig at vi bruker like symboler, og tekstkombinasjoner hvor det er mulig. Men merkingen må tilpasses i forhold til flater og funksjon, og det er derfor viktig at man vurderer hver flate for seg (noen håndtak skal vris, andre dras, og i forskjellige retninger). Transportmidlene som ferdes på land (T-bane/Trikk/buss), forholder seg til ISO standarder for sikkerhetsmerking, og Båt, som ferdes på vann, må forholde seg til IMO standarder.