Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Forord

Ruters største kommunikasjonsflater er transportmidlene. I denne manualen, finner du føringer for hvordan transportmidlene skal merkes på tvers av driftsart og fysisk utforming. Plassering av plakater og hvordan interiør og eksteriør både skal identifisere Ruter som eier og hvordan transportmidlene differensieres seg i mellom.

Differensiére og identifisere

Alle transportmidler er utstyrt med en egen driftsartsfarge, som benyttes i all trafikantinformasjon. Disse fargene gjengis også i mer eller mindre grad på transportmidlene. Virkeligheten du møter og historien vi forteller, må passe sammen. For eksempel: Lyseblå trikker kommer til deg der du ser lyseblå skilt. Søker du trikken på nettet eller du tar med deg ruteheftet, skal det være samme sak. Slik skal det være med alle driftsarter.

En helt sann historie

Eksempel på farging av trikk. Illustrasjonen er hentet fra Fortellerverktøyet.

Transportmidlene som opptrer i samme miljø; bybusser, regionbusser og trikker trenger den største differensieringen seg i mellom. Disse er derfor helfarget i driftsartsfargen. Trikken er blå, bybussene er røde og regionbussene er grønne. Videre kommer metro og båt som begge er hvite på utsiden, men speiler sine driftsartsfarger i interiøret.

Les mer:

Fortelle med farger 
Driftsartsfarger 

Snakke samme språk

På tross av transportmidlenes ulikheter i fysisk utforming og farge, skal all trafikantinformasjon allikevel snakke samme språk. Både tekst- og piktogrambruk skal være sammenfallende der det lar seg gjøre. Alle transportmidler skal ha en felles vekting av reiseinformasjon kontra reklame.

Utvendig merking

Eksempelet viser hvordan piktogrambruken er den samme på tvers av transportmidler.