Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Innvendig merking

Prinsipper for plassering av innvendig sikkerhetsmerker i Ruters ByBusser.

Innvendig merking dreier seg i all hovedsak om sikkerhetsmerking. For at forbruker enkelt skal forstå og gjenkjenne all sikkerhetsmerkingen er det viktig at vi etterstreber en så visuell og tekstlig likhet som mulig. Dette er spesielt viktig i en stresset nødsituasjon. Det er også viktig at merkingen tilpasses i forhold til flater og funksjon, og derfor er det viktig at man vurderer hver flate for seg (noen håndtak skal vris, andre dras, og i forskjellige retninger).

Type sikkerhetsmerker i ByBuss.

Vi deler sikkerhetsmerking opp i seks kategorier: Nød, brann, fare, info, påbud og teknisk. Det er ingen påbudsmerker på ByBussene og de er derfor ikke i oversikten.

Oversikt innvendig merking ByBuss

Her ser du alle sikkerhetsmerkene som forekommer i ByBussene. Legg merke til at teknisk merking kommer ferdig fra leverandør/produsent av bussene.

Oversikt over plassering av sikkerhetsmerkene i forskjellige typer busser.

Oversikt over plassering sikkerhetsmerker ByBuss.

Vi har forenklet busstypene inn i enkelbuss, leddbuss 3-dørs og leddbuss 4-dørs.

Plassering av sikkerhetsmerker ved og rundt dørene.

Ved og rundt dørene er det plassert endel sikkerhetsmerker med nød og fareinformasjon. Når det gjelder merket F4, skal det være fire stk. av dette pr. dør. Monteres 100 cm og 170 cm opp på stang og det skal være to stk. på hver side. 

Illustrasjonen under viser en tilnærmet plassering, men det må foretas tilpasninger etter busstype/modell.

Plassering av sikkerhetsmerk.

Illustrasjon viser en generell plassering av sikkerhetsmerkene. Magenta omriss refererer til plakatplassering.

Plassering av sikkerhetsmerkene nødutgang, rullestol og barnevogn.

Viktig at nødutgangmerket monteres slik at det er synlig fra utside og innside da merket er tosidig. Rullestol og barnevogn plasseres hovedsakelig under vindu og ved siden av operatørknapp.

Plassering av sikkerhetsmerker.

Nødutgang monteres 4 cm fra vinduets gummilist. Magenta omriss refererer til plakatplassering.

Plassering av sikkerhetsmerking ved sitteplasser og sjåførområde

Merkene "prioriterte plasser" og "vennligst ha føttene på gulvet" monteres på hver sin side av stoppknapp. Ved ulike forhold som f.eks. sjåførområde etterstrebes det at merkenes toppskravur er på linje med hverandre.

Plassering av sikkerhetsmerker.

Det kan forekomme tilpasninger etter busstype/modell. Magenta omriss refererer til plakatplassering.

Transportmidlene som ferdes på land (T-bane/Trikk/Buss), forholder seg til ISO 3864 og ISO 7010 standarder for sikkerhetsmerking.