Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Innvendig trafikantinformasjon

Denne siden inneholder prinsipper for plassering av trafikantinformasjon i singelbusser og leddbusser. Prinsippene vil være de samme selv om aktuelle modeller kan avvike fra de representerte plantegningene.

Singelbuss 3 dører

Singelbuss 3 dører

* Viser alternativ plassering.  

Leddbuss 3 dører 

Leddbuss 3 dører

* Viser alternativ plassering.

Leddbuss 4 dører

Leddbuss 4 dører

* Viser alternativ plassering.

Plasseringseksempler

Prisoblat, stoppestedsdisplay og førersalgmaskin skal alltid være på plass i ByBussene. Kortleserne skal monteres 1200 mm fra gulv målt fra underkant. Plassering av stoppestedsdisplay skal være iht. god sylighet og skal plasseres slik at de ikke er til hinder for sittende eller stående.

Innvendig trafikantinformasjon ByBuss.

* Viser alternativ plassering. Det kan forekomme tilpassninger etter busstype/modell.