Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Innvendig trafikantinformasjon

Denne siden inneholder prinsipper for plassering av trafikantinformasjon i regionbusser med 2 og 3 dører. Prinsippene vil være de samme selv om aktuelle modeller kan avvike fra de representerte plantegningene.

Regionbuss 2 dører 

Regionbuss innvendig trafikantinformasjon 3 dører.

* Viser alternativ plassering.

Regionbuss 3 dører

* Viser alternativ plassering.

Plasseringseksempler

Prisoblat, stoppestedsdisplay, førersalgmaskin og kortlesere skal alltid være på plass i RegionBussene. Plassering av stoppestedsdisplay skal være iht. god sylighet og skal plasseres slik at de ikke er til hinder for sittende eller stående.

Innvendig trafikantinformasjon RegionBuss.

* Viser alternativ plassering. Det kan forekomme tilpasninger etter busstype/modell.