Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Utvendig merking

Prinsipper for plassering av profil, sikkerhet og teknisk merker på metrovogner.

Utvendig merking er delt opp i tre kategorier, profilmerking, teknisk merking og sikkerhetsmerking. Profilmerkene er rettet mot forbruker slik at de enkelt skal se hvem som er opperatør og eier av metrovognene. Tekninske merker og sikkerhetsmerker er er for de som vedlikeholder og reparerer vognene.

Profilering på T-banen

Utvendig profilering på T-banen

Symbolet skjæres ut i folie. 3M Scotchcal 100-144 (Metallic)

Rutersymbol plassering

Rutersymbol

Markering av Siemens, Sporveien og Porsche Design

Siemens og T-banedrift
Siemens og T-banedrift
Porsche

Type tekniske merker for Metro.

Oversikt tekniske merker utvendig Metro

Her ser du alle tekniske merkene som er montert utvendig på Metrovognene. Monteringsmanual kan du laste ned i høyre kolonne på denne siden.

Type sikkerhetsmerker for Metro.

Oversikt sikkerhetsmerker utvendig Metro

Her ser du alle sikkerhetsmerkene som er montert utvendig på taket til Metrovognene. Monteringsmanual kan du laste ned i høyre kolonne på denne siden.

Transportmidlene som ferdes på land (T-bane/Trikk/Buss), forholder seg til ISO 3864 og ISO 7010standarder for sikkerhetsmerking.

For mer informasjon, kontakt: