Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Innvendig merking

Prinsipper for plassering av sikkerhet og teknisk merker i metrovogner.

Innvendig merking dreier seg primært om sikkerhetsmerking. For at de reisende enkelt skal forstå og gjenkjenne all sikkerhetsmerkingen, er det viktig at vi etterstreber en så visuell og tekstlig likhet som mulig. Dette er spesielt viktig i en stresset nødsituasjon. Det er også viktig at merkingen tilpasses i forhold til flater og funksjon, og derfor er det viktig at man vurderer hver flate for seg (noen håndtak skal vris, andre dras, og i forskjellige retninger). Sekundært kommer teknisk merking. Disse er forbeholdt drift og vedlikeholdsmedarbeiderene og ikke ment for de reisende. De er derfor utformet mest mulig nøytralt.

Type sikkerhetsmerker for Metro.

Oversikt sikkerhetsmerker Metro

Her ser du alle sikkerhetsmerkene som forekommer i Metrovognene. Monteringsmanual kan du laste ned i høyre kolonne på denne siden. Teknisk merking ser du lengre ned på siden.

Oversikt over plassering av sikkerhetsmerkene i vognene.

Oversikt plassering sikkerhetsmerker Metro

Hvert vogntog består av 3 vogner.

Plassering av sikkerhetsmerkene på og rundt dørene.

Sikkerhetsmerking rundt dør, Metro.

Magenta omriss refererer til plakatplassering. Utfyllende info om plakatplassering, se egent dokument.

Plassering av sikkerhetsmerkene på endevegg.

Plassering sikkerhetsmerker endevegg

Magenta omriss refererer til plakatplassering. Utfyllende info om plakatplassering, se egent dokument.

Plassering av oblat F2 på venstre dørblad.

Plassering av oblat F2 på venstre dørblad

Avstanden mellom oblatet og gummilist skal være 10mm. Oblat F2 monteres på venstre dørblad mens oblat i19 monteres på høyre dørblad. Oblat i19 er tosidig og monteres på vindu fra innsiden. Underkant av merket skal være 10mm over knapp for døråpner.

Type tekniske merker for Metro.

Oversikt tekniske merker Metro

Her ser du alle tekniske merkene som forekommer i Metrovognene. Monteringsmanual kan du laste ned i høyre kolonne på denne siden.

Profilmerker for plakatplasser i metrovogner.

Profilmerker for plakatplasser Metro

Monteres på venstre side på monteringslist for plakater.

Transportmidlene som ferdes på land (T-bane/Trikk/Buss), forholder seg til ISO 3864 og ISO 7010 standarder for sikkerhetsmerking.

For mer informasjon, kontakt: