Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Innvendig merking

Prinsipper for plassering av sikkerhetsmerker i Ruters naturgassbåter og hurtigbåter.

Innvendig merking dreier seg i all hovedsak om sikkerhetsmerking. For at forbruker enkelt skal forstå og gjenkjenne all sikkerhetsmerkingen, er det viktig at vi etterstreber en så visuell og tekstlig likhet som mulig. Dette er spesielt viktig i en stresset nødsituasjon. Det er også viktig at merkingen tilpasses i forhold til flater og funksjon, og derfor er det viktig at man vurderer hver flate for seg (noen håndtak skal vris, andre dras, og i forskjellige retninger).

Type sikkerhetsmerker for naturgassbåter

Her ser du alle sikkerhetsmerkene som forekommer på Ruters naturgassbåter. Legg merke til at teknisk merking kommer ferdig fra leverandør/produsent av fergene.
Oversikt innvendig mrk. gassferger.

Skilt/piktogrammer med sort ramme er basert på IMO standard iflg. revidert resolusjon A.654(16) og DVD med IMO Labels & Symbols (resolusjon A.952(23) og visuelt tilrettelagt for Ruters skiltprogram. Alle andre skilt er ikke funnet tilgjengelig i IMO dokumentet, men basert på ISO standard og Ruters piktogrammer.

Oversikt over plassering av sikkerhetsmerkene ombord

Oversikt plassering sikkerhetsmrk. naturgassbåt.

Oversikt over plassering av sikkerhetsmerker på hoveddekk og salongdekk på Ruters naturgassbåter.

Plassering av sikkerhetsmerker ved toaletter

Plassering av sikkerhetsmerker ved toaletter.

Sikkerhetsmerker ved toaletter.

Plassering av sikerhetsmerker ved toalett.

Sikkerhetsmerker ved handikaptoalett/stellestasjon.

Plassering av sikkerhetsmerker ved mønstringsstasjon

Oversikt sikkerhetsmerker ved gyldig billett sone.

Sikkerhetsmerker ved mønstringsstasjon og gyldig billett sone.

Plassering av sikkerhetsmerker ved trapp til øvre dekk

Plassering av sikkerhetsmerker ved trapp øvre dekk.

Sikkerhetsmerker ved trapp til salongdekk.

Plassering av sikkerhetsmerker på salongdekk

Oversikt plassering sikkerhetsmerker salongdekk.

Sikkerhetsmerker på salongdekk ved utgang til utendørsdekk.

Sikkerhetsmerking av redningsvest og gyldig billett

Oversikt sikkerhtsmerking redningsvest og gyldig billett.

Merking av redningsvest og gyldig billett.

Type sikkerhetsmerker for hurtigbåtene

Her ser du alle sikkerhetsmerkene som forekommer på Ruters hurtigbåter. Legg merke til at teknisk merking kommer ferdig fra leverandør/produsent av fergene.

Oversikt sikkerhetsmerker hurtigbåt.

Skilt/piktogrammer med sort ramme er basert på IMO standard iflg. revidert resolusjon A.654(16) og DVD med IMO Labels & Symbols (resolusjon A.952(23) og visuelt tilrettelagt for Ruters skiltprogram. Alle andre skilt er ikke funnet tilgjengelig i IMO dokumentet, men basert på ISO standard og Ruters piktogramer.

Oversikt over plassering av sikkerhetsmerkene ombord

Oversikt sikkerhetsplassering hurtigbåt.

Oversikt over plassering av sikkerhetsmerker på Ruters hurtigbåter.

Plassering av sikkerhetsmerker ved hovedinngang/utgang

Sikkerhetsmerking inngang hurtigbåt.

Sikkerhetsmerking ved inngang.

Plassering av sikkerhetsmerker ved trapp opp til broen

Sikkerhetsmerking ved trapp opp til broen.

Sikkerhetsmerking ved trapp opp til broen.

Plassering av sikkerhetsmerker ved inngang/utgang styrbord og babord side

Sikkerhetsmerking inngang akter.

Sikkerhetsmerking inngang/utgang styrbord og babord side.

Plassering av sikkerhetsmerker på seter og oppbevaringshyller

Sikkerhetsmerking seter og oppbevaringshyller.

Sikkerhetsmerking på seter og oppbevaringshyller.

Ruters Båter forholder seg til IMO standarder for sikkerhetsmerking hvor det kreves, ellers benyttes ISO standarder.