Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Innvendig merking

Prinsipper for plassering av innvendig sikkerhetsmerker i Ruters Trikkemodeller SL95 og SL79.

Innvendig merking dreier seg i all hovedsak om sikkerhetsmerking. For at forbruker enkelt skal forstå og gjenkjenne all sikkerhetsmerkingen er det viktig at vi etterstreber en så visuell og tekstlig likhet som mulig. Dette er spesielt viktig i en stresset nødsituasjon. Det er også viktig at merkingen tilpasses i forhold til flater og funksjon, og derfor er det viktig at man vurderer hver flate for seg (noen håndtak skal vris, andre dras, og i forskjellige retninger).

Type sikkerhetsmerker Trikk SL95

Vi deler sikkerhetsmerking opp i seks kategorier: Nød, brann, fare, info, påbud og teknisk. Det er ingen fare eller påbudmerker på Trikk SL95 og de er derfor ikke med i oversikten.

Oversikt sikkerhetsmerker Trikk SL95.

Her ser du alle sikkerhetsmerkene som forekommer i Trikk SL95. For teknisk merking se nederst på siden.

Oversikt over plassering av sikkerhetsmerkene Trikk SL 95

Oversikt over plassering sikkerhetsmerker Trikk SL95.

Plassering av sikkerhetsmerker ved og rundt dørene

Ved og rundt dørene er det plassert endel sikkerhetsmerker med nød, info og teknisk informasjon.

Oversikt sikkerhetsmerking Trikk SL 95.

Pass på monteringsavstand fra vinduets gummilist. Merke i8 og i5 monteres kant i kant under hverandre. Merke i1 og i2 monteres kant i kant ved siden av hverandre.

Plassering av sikkerhetsmerker ved inngang/utgang og front/bak

Rullestol og barnevogn plasseres ved siden av operatørknapp.

Plassering sikkerhetsmerker Trikk SL 95.

Magenta omriss refererer til plakatplassering.

Teknisk merking SL95

Plassering teknisk merking SL95.

Plassering teknisk merking trikk SL95.

Type sikkerhetsmerker Trikk SL79

Vi deler sikkerhetsmerking opp i seks kategorier, nød, brann, fare, info, påbud og teknisk. Det er ingen fare eller påbudsmerker på Trikk SL79 og de er derfor ikke med i oversikten.

Oversikt sikkerhetsmerking Trikk SL 79.

Her ser du alle sikkerhetsmerkene som forekommer i Trikk SL79. For teknisk merking se nederst på siden.

Oversikt over plassering av sikkerhetsmerkene Trikk SL 79

Oversikt over plassering sikkerhetsmerker Trikk SL79.

*Monteres kun i trikker med plombert bakdør.
** i5-merket monteres høyere for å passe den smalere veggen. 

Plassering av sikkerhetsmerker rundt dørene

Ved og rundt dørene er det plassert endel sikkerhetsmerker med nød, info og teknisk informasjon.

Plassering sikkerhetsmerker Trikk SL 79.

Pass på monteringsavstand fra kanter og andre merker. I tilfeller der det gamle N10 oblatet ikke er skadet (metaloblat) byttes det ikke ut.

Plassering av sikkerhetsmerker på og rundt vindu

Rullestol og barnevogn plasseres ved siden av operatørknapp.

Plassering sikkerhetsmerker Trikk SL 79.

Pass på monteringsavstand fra vinduets gummilist. Merke i2 og i5 monteres i høyde med nedre kanten på luftevindu.

Plassering av sikkerhetsmerker ved midtvogn og front/bak

Rullestol og barnevogn plasseres ved siden av operatørknapp.

Plassering sikkerhetsmerker Trikk SL 79

Magenta omriss refererer til plakatplassering.

Teknisk merking SL79

Plassering teknisk merking SL79.

Plassering teknisk merking SL79.

Transportmidlene som ferdes på land (T-bane/Trikk/Buss), forholder seg til ISO 3864 og ISO 7010 standarder for sikkerhetsmerking.

For mer informasjon, kontakt: