Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Bussterminaler

En bussterminal er en samling av flere stoppesteder for buss innenfor et avgrenset område. Da det avgrensede område også gir muligheter for korresponderende trafikk, oppstilling for regulering, og buss for tog i avvikssituasjoner, ligger bussterminalene ofte i tett tilknytning til Tog-og T-banestasjoner. Derfor er bussterminalene også ofte en del av et knutepunkt.

Felles for alle bussterminalene er at stoppestedene innenfor terminalområdet er organisert etter nummer, slik at man i informasjonstavler tydelig kan kommunisere hvilken buss som går fra hvilken plattform.

Men utforming og driftsmønstrene på terminalene kan variere. Og det er dette som gir føringer for hvilken type informasjon kundene skal bli presentert for, og hvor informasjonen må plasseres.

Oversiktlige terminaler

Oversiktlig terminal

Fast kjøremønster:

På oversiktlige terminaler med fast kjøremønster benyttes stoppestedssøyle der det er plass til rådighet. Det det er veldig tett mellom plattformer, og lett tilgjengelig SIS kan også kun plattformmarkering benyttes.

Vurdering av behov for SIS pr. plattform må gjøres på grunnlag av om; 

1. Samlet SIS er godt lesbar fra hele terminalområdet
2. Antall påstigninger (kost/nytte)

Uten fast kjøremønster:

På oversiktlige terminaler uten fast kjøremønster benyttes ikke søyle på plattformene, kun plattformmarkering plassert godt synlig på lysmast. På disse terminalene vil det være større behov for SIS pr. plattform for å gi bekreftelse på at man står på riktig sted. 

Behovet må allikevel vurderes ut fra; 

1. Samlet SIS er godt lesbar fra hele terminalområdet
2. Antall påstigninger (kost/nytte)

Uoversiktlige terminaler

Uoversiktlig terminal

Fast kjøremønster:

På oversiktlige terminaler med fast kjøremønster benyttes stoppestedssøyle destineringsliste. På uoversiktlige terminaler vil det være vanskelig å plassere samlet SIS på en slik måte at den er synlig fra alle plattformer, derfor benyttes én SIS per plattform.

Uten fast kjøremønster:

På uoversiktlige terminaler uten fast kjøremønster benyttes ikke søyle på plattformene, kun plattformmarkering plassert godt synlig på lysmast. På disse terminalene er det avgjørende med SIS per plattform for å gi bekreftelse på at man står på riktig sted, da man ikke har destineringsliste på stoppestedet.