Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

6.1 Plattformmarkering ved knutepunkt

Alle stoppesteder som er en del av et knutepunkt skal ha en plattformmarkering. Markeringene er tosidig, skal ha innvendig belysning og plasseres på toppen av stoppestedsmarkeringen.

Plattformmarkeringene er et gult sirkulært skiltelement med en bokstav for hver plattform. 

Plattformmarkering

Plattformmarkeringene er avhengig av knutepunktskart med tilhørende linjeliste for å gi mening og for å få oversikt i knutepunktet/terminalen.

Denne modulen er standardisert og finnes kun som tosidig versjon. Gul bakgrunnsplate med sort folie.

Skiltelementet kan monteres på toppen av stoppestedsmarkeringen, lehuset eller SIS-galgen. Hvilken løsning som skal brukes på det aktuelle stoppet må vurderes i planleggingen av stoppestedet, og hvilke "Stoppestedselementer" som blir benyttet.