Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

1 Introduksjon

Knutepunktene må fungere på samme måte som et veikryss; det må være lett å bytte linjer og transportmidler. God informasjon om omstigningsmuligheter er avgjørende for å kunne bruke hele kollektivnettet. Dette kalles knutepunktsinformasjon.

Denne delen av designmanualen er et supplement til den standardinformasjonen som gis på alle stoppesteder. Ved nyetableringer bør det tidlig avklares om stoppestedet er en del av et knutepunkt med behov for knutepunktsinformasjon i tillegg.

Innledning

Få oversikt i knutepunktene

I knutepunktene får alle stoppunktene en egen bokstavidentitet. På stoppestedene og ved utgangen av T-banen skal det være kart med oversikt over knutepunktet. Kartet viser hvor stoppestedet ligger. Når den samme oversikten finnes på alle stoppestedene, trenger passasjeren aldri å gå ekstra omveier eller oppsøke et særskilt informasjonspunkt for å finne ut av det.