Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

4 Knutepunktsinformasjon

Stoppestedene innenfor et knutepunkt utstyres med supplerende informasjonselementer som gir ekstra informasjon om reisealternativer og overganger samt hjelp til å finne frem i knutepunktsområdet.

Informasjonselementer

FOR KNUTEPUNKT PÅ OVERFLATE: Felles informasjonspunkt (1), plattformmarkering (2), to-delt stoppestedsnavn (3), knutepunktskart (4), linjeliste (5).

FOR KNUTEPUNKT I T-BANEN: Henvisningsskilt utgang m/plattformmarkering (6), to-delt stasjonsnavnskilt på plattform (7), knutepunktskart (4) og linjeliste (5).

 

Det er etablert tre “informasjonspakker” for knutepunktsinformasjon i kategoriene A-F.

Informasjonselementer for knuktepunkt kommer i tillegg til standard trafikantinformasjon på holdeplasser og stasjoner.

 

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Nasjonale knutepunkter

Store regionale knutepunkter

Mindre regionale knutepunkter

Lokale knutepunkter og matepunkter

Tilrettelagt omstignings-punkt

Lokalt omstignings-punkt

 

Full knutepunktsinformasjon (kategori A+B)

Det som skiller knutepunktene i denne kategorien fra de andre er at det er behov for et felles informasjonspunkt i tillegg til knutepunktsinformasjon på stoppestedene, for å få oversikt over knutepunktet.

Av knutepunktselementene i oversikten over, er det disse som skal benyttes i knutepunkter som krever full knutepunktsinformasjon:

I felles informasjonspunkt:

 • Monitorer/tavle med felles sanntidsinformasjon (1)
 • Knutepunktskart (4)
 • Linjeliste (5)
 • Stort områdekart (*)

*Stort områdekart er i utgangspunktet ikke definert som knutepunktsinformasjon men er en del av den standard trafikantinformasjonen som gis på et stoppested. Det er plassert inn her allikevel, da det er behov for å supplerende de største informasjonspunktene med dette elementet.

På holdeplasser for overflatetrafikken (buss, trikk, båt):

 • Plattformmarkering (2)
 • To-delt stoppestedsnavn (3)
 • Knutepunktskart (4)
 • Linjeliste (5)

På T-banestasjon, ute og inne (uten- og innendørs stasjoner, med og uten kontrollsone, i vestibyle og på plattform):

 • To-delt stasjonsnavnskilt (7)
 • Knutepunktskart (4)
 • Linjeliste (5)
 • Henvisningsskilt utgang m/plattformmarkering (6). Gjelder på plattform og på vei ut av stasjonen. 
 • Se skiltprogrammet for mer informasjon om henvisnings- og stasjonsnavnskilt.

Medium knutepunktsinformasjon (kategori C, D, E)

Knutepunktene i denne kategorien har ikke behov for at det etableres et felles informasjonspunkt for knutepunktet. For kategori C (se forrige side) må det imidlertid gjøres en vurdering av dette fra sted til sted. Dersom det er behov for et felles informasjonspunkt, så skal knutepunktet ha full knutepunktsinformasjon i henhold til listen over. Er det ikke behov for et felles informasjonspunkt (som gjelder for alle knutepunktene i kategori D og E), så skal kun elementene fra holdeplasser for buss, trikk, båt og T-banestasjoner benyttes. Det vil si:

På holdeplasser for overflatetrafikken (buss, trikk, båt):

 • Plattformmarkering (2)
 • To-delt stoppestedsnavn (3)
 • Knutepunktskart (4)
 • Linjeliste (5)

På T-banestasjon, ute og inne (uten- og innendørs stasjoner, med og uten kontrollsone, i vestibyle og på plattform):

 • To-delt stasjonsnavnskilt (7)
 • Knutepunktskart (4)
 • Linjeliste (5)
 • Henvisningsskilt utgang m/plattformmarkering (6). Gjelder på plattform og på vei ut av stasjonen. 
 • Se skiltprogrammet for mer informasjon om henvisnings- og stasjonsnavnskilt.

Enkel knutepunktsinformasjon (kategori F)

Knutepunktene i denne kategorien har ikke behov knutepunktskart, siden omstigning skjer i samme gate, med stoppestedene godt synlig fra hverandre. Det er allikevel behov for å gi informasjon om omstigningsmulighetenene på stoppestedet gjennom disse elementene:

 • Plattformmarkering (2)
 • Linjeliste (5)