Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

5 Navngivning av knutepunkt

Navngivning av knutepunkt og tilhørende stoppesteder følger retningslinjene nedenfor.

Det foreligger konkrete forslag til navn på Ruters knutepunkter med tilhørende stoppesteder (se Knutepunktskategorier i Oslo og Akershus) i vedlagte liste til høyre. Disse navnene er Ruters offisielle navn som skal benyttes i alle kanaler.

 

Navngivning av knutepunkter

Å ha mer «hjelpsomme navn» er et av hovedprinsippene i trafikantinformasjonsprogrammet. Med smart navnsetting av stoppesteder, knutepunkter og linjer kan vi hjelpe mange og oppnå mye. Nationaltheatret knutepunkt er bare ett eksempel. Et annet eksempel er «Solli», «Lapsetorvet» og «Skovveien». Ikke alle vet at disse i praksis er på samme sted. 

Retningslinjer for navngivning

  1. Ruter forvalter navn og navnebruk på stoppesteder og T-banestasjoner i sitt trafikkområde på vegne av fylkene Oslo og Akershus. 
  2. Fagkompetansen og den daglige forvaltning ligger hos team produksjonsinformasjon. 
  3. Som stoppestedsnavn brukes navn som er mest mulig tjenlig for de reisende. Som hovedregel velges navn som er enkle, presise og entydige; innen hver kommune og linje skal det være entydighet. 
  4. Normalt foretrekkes områdenavn, dernest navn på gård, plass eller kryssende vei/gate ved stoppestedet. I mangel av egnede slike kan andre navn også brukes. Navn på organisasjoner, selskaper og andre kommersielle navn brukes bare unntaksvis. 
  5. Offentlige navn skrives slik de er registrert i den aktuelle kommunen. Forøvrig omfattes stoppestedsnavn ikke av kommunenes navngivningsansvar. 
  6. Forslag til nye navn vurderes av team produksjonsinformasjon etter konferanse med team trafikkplan, ev. også med aktuelle driftsselskaper og andre relevante parter. Team produksjonsinformasjon skal også selv ta initiativ til revurdering av navn som er blitt uegnet. 
  7. Navn på busstoppesteder behandles av team produksjonsinformasjon så sant det ikke involverer større/viktige områder eller noen ber om mer omfattende behandling. 
  8. Ved behov for mer omfattende behandling, og alltid for navn på T-banestasjoner og trikkeholdeplasser, fremmer team produksjonsinformasjon et begrunnet navneforslag for Ruters ledelse. 
  9. Innføring av nye navn skjer normalt ved en ruteendring. Forvalteren har ansvar for underretning i tide til nødvendige registre og brukere. 

Kombinasjon av knutepunktsnavn og navn på stoppunkt skal fremkomme på stoppestedet, i ruteheftet, på skjermer om bord og andre relevante informasjonskanaler.

I alle kanaler skal også plattformmarkering fremkomme i kombinasjon med knutepunktsnavn.

For utforming av to-delt stoppestedsnavn, se stoppestedsnavn på lehus.