Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Informasjonselementenes plassering, synlighet og lesbarhet

All trafikantinformasjonen befinner seg i infosonen, men forskjellig størrelse og montasjehøyde sikrer at de forskjellige informasjonselementene er lesbare i de relevante sonene.


Infoelementer plassering, synlighet og lesbarhet.

1. Elementer som hjelper den reisende å oppdage stoppestedet er størst og plassert høyest for å være synlige i omgivelsene.

2. Elementer som bekrefter hvilke linjer som betjener stoppestedet, eller gir informasjon til de som venter, utformes og plasseres slik at de kan leses i hele ventesonen.

3. Elementer som gir detaljinformasjon om reisetilbudet utformes og plasseres slik at de er lett lesbare infosonen på om lag en meters avstand.