Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Soner

Stoppesteder skal være godt synlige, samtidig som de skal være en naturlig del av gatebildet. Sonene som illustreres under vil i praksis gli over i hverandre.

Soner modell enkle stoppesteder.
Et stoppested er et av/på- stigningspunkt for buss, eller trikk. Stoppestedene er vanligvis langs vei, i landlige eller urbane omgivelser. Ventesonen er arealet hvor det er naturlig å vente på bussen/trikken. Det kan være et lehus i ventesonen, men ventesonen inkluderer da også områdene rundt lehuset.
All trafikantinformasjon på stoppesteder er vanligvis samlet i en infosone. Her finnes både informasjon for nærlesing og informasjon som skal være synlig i ventesonen og i omgivelsene.
Soner stoppested langs vei ill.

Enkelt stoppested langs vei.