Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Forord

Et stoppested skal løses ut fra passasjerens behov for trafikantinformasjon. Informasjonen er tilpasset mange forskjellige brukergrupper med ulik kjennskap til det å reise kollektivt.

Overflatehåndboken gjelder for driftsartene buss, trikk og båt og beskriver retningslinjer for presentasjon av trafikantinformasjon på stoppesteder i Oslo og Akershus. Den tar for seg ulike totalløsninger, alt fra små stoppesteder til bussterminaler. For å kunne bruke håndboken effektivt, er det viktig å kjenne de ulike stoppestedselementene og begrepene knyttet til disse. 

For å ha nødvendig fleksibilitet ved utrulling og oppgraderinger, er det utviklet et sett med ulike stoppestedselementer og møbler. Lehus, søyler, sittebenker og avfallsbeholdere er elementer som gjør reisen enklere og mer behagelig. Flere av elementene fungerer også som bærere for trafikantinformasjon. Løsningene er utviklet for å kunne tilpasses de ulike stoppestedenes behov, uten at det går utover kvalitet og synlighet av trafikantinformasjonen, og for å gi best mulig fremkommelighet for alle. 

Vi håper overflatehåndboken vil bli et nyttig og effektivt verktøy i planlegging, produksjon og implementering av overflatestopp og stasjoner. Ved spørsmål til retningslinjene, ta kontakt med skiltansvarlig i Ruter,

Bo Graaner
Skiltansvarlig
Ruter As