Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Enkelt stoppested

Enkle stoppesteder har en fast plass avsatt til bussen. Stoppestedsløsningen plasseres slik at fjernsignalet får en posisjon som indikerer hvor bussen skal stoppe. Et stoppested for buss kan ha mange linjer, men kjennetegnes av at det håndterer kun en buss av gangen og at den stopper på fast plass.

Eksempel på stoppested for buss

Prinsippskissen viser et stoppested for buss i en gatesituasjon med parkering. Det er plassert et fjernsignal med integrert trafikkskilt "512 stoppested for buss", som gir parkeringsforbud 20 meter før og etter skiltet. Avhengig av situasjonen på stedet og lengden av bussene som går i rute, må det noen ganger suppleres med egne stopp forbudt-skilt.

 Stoppested for buss

Faste elementer ved stoppested for buss

I påfølgende kapitler beskrives innhold og mottakssystemene under "Trafikantinformasjon for overflatetrafikk" og "Stoppestedselementer" i detalj.

Holdeplass for buss

B-C: Fjerninformasjon - Stoppestedsmarkering med stoppestedsnavn
D: Fjerninformasjon - Linjenummer og endedestinasjon
H: Detaljert trafikantinformasjon - Primærinformasjon

Faste elementer ved trikkeholdeplass

De faste elementene for trikkeholdeplass er de samme som ved stoppested for buss, men de opptrer litt forskjellig i forhold til farge og symbolbruk.

Faste elementer ved trikkestopp

B-C: Fjerninformasjon - Stoppestedsmarkering med stoppestedsnavn
D: Fjerninformasjon - Linjenummer og endedestinasjon
H: Detaljert trafikantinformasjon - Primærinformasjon