Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Plantegning av stoppestedet

Ruter har en egen mal for plantegninger for stoppesteder. Underlagstegninger for de ulike stoppestedene vil variere fra lokasjon til lokasjon. Og store terminaler har et annet behov for strukturering enn små stoppesteder. De må derfor bearbeides, fargesettes og kodes slik at de er enkle å lese og sammenligne.

Tegnforklaring

1. Plattformene skiller seg ut fra resten av plantegningen i mørk grå
2. Lys boks på plattform markerer lehus eller ventesone
3. Hvite piler i antrasittgrå sirkelform, henviser mot inngangene til stasjonsområdet
4. Bilveier markeres i hvitt på den grå bakgrunnsfargen
5. Gule sirkler med tall eller bokstaver markerer knutepunktsmarkering.
 
6. Mørkere grå markerer innendørsareal
7. Lys grå markerer utendørs gangsone

For at plantegningen skal være brukervennlig og forståelig for både montører og ansatte, er det viktig at man bruker samme standard slik at de enkelte elementene fremstår likt. 

Nøkkelinformasjon, slik som plattformnummer, indikasjon på naturlige innganger, beskrivelse av driftsart og unik plassering og nummerering av elementer, skal alltid være med.

Plantegning

Eksempel på fullstendig skiltplan

Eksempelet er fra bussterminalen på Lillestrøm

Tegnforklaring

Markering av skilt og posisjoner

Alle skilt markeres med et unikt nummer på skiltplanen. En posisjon kan imidlertid ha flere skilt. Disse markeres med A,B,C,D osv. Samme system brukes for å markere i planen hva som er forside og bakside på skiltene. Tilhørende streker forteller i hvilken retning skiltene skal stå. 

Markering av skilt og posisjoner
Skiltprogrammet inneholder ulike typer skilt. For å forenkle kommunikasjonen og arbeidet med utviklingen av trafikantinformasjonselement, har de forskjellige skiltkategoriene fått en form/farge som benyttes både på plantegning og produktark.

Fjernsignal

Et fjernsignal skal markere stoppestedet på god avstand.

 

 


Stedsskilt

Stedsskilt

Et stedsskilt bekrefter hvor passasjeren befinner seg, og inneholder alltid stoppestedsnavnet. I eksemplet vist her er det stedsskilt som en del av et knutepunkt. Knutepunktet heter Nationaltheatret, det aktuelle stoppestedet ligger i Munkedamsveien.

 

 

 

HenvisningsskiltHenvisningsskilt

Henvisningsskilt er utstyrt med piler og viser retningen mot et mål. Tar man utgangspunkt i brukerferden er dette skiltene som hjelper deg å finne stasjonen, finne inngangen, finne veien ut og finne veien videre, enten videre i Metronettet eller med andre reisealternativer.

Et henvisningsskilt brukes for å hjelpe passasjeren å navigere rundt på stasjonen, finne inngangen, finne veien ut og finne veien videre eller til andre reisealternativer. Henvisningsskilt er alltid utstyrt med piler som viser retningen mot et mål. 

 

 

OrienteringspunktOrienteringspunkt

Orienteringspunkt gir brukeren en oversikt over kollektivtrafikken i nærområdet. Orienteringspunkt kan inneholde kart, tidtabeller, og pris- og billettinformasjon.

 

 

Sanntids InformasjonssystemSanntidsinformasjonssystem (SIS)

For de mest trafikkerte stoppestedene er det en SIS-bjelke. Ytterligere SIS-informasjon planlegges inn i samarbeid med Trafikanten og spesielt til hvert enkelt stoppested.

Sikkerhetsskilt

Ved skiltplanlegging av et stoppested eller annen type stasjon, er det viktig at også sikkerhetsskiltene innlemmes i planarbeidet. 

Sikkerhetsskilt

Grønn: Evakuering   Gul: Fare   Rød: Brann   Blå: Påbud   Mørk grå: Forbud

Ruter sikkerhetsfarger skiltplan.

Møbleringssymboler

Billettautomat, reklamemonter, kortleser og eventuell sperrelinje skal også markeres på plantegningen og skal markeres med følgende grafiske former/farger og nummer:

andre markeringer plantegning

Geografiske flater og fargebruk 

farger plantegning

Nedlastbar fil