Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Produktark

For hver skiltflate skal det etableres et produktark etter gitt standard. Hvert produktark inneholder skiltflatens to sider (A og B). Merk at det kan være flere produktark per posisjon. Dette gjelder om det er flere skilt på samme posisjon.

Produktark

Eksempel produktark for posisjon 5 fjernsignal stoppested for trikk

Produktarkene skal inneholde:

Prosjektbeskrivelse

Her skal navn på stasjonen som skiltes stå. Eventuelt også navnet på hele prosjektet.

Posisjonsnummer

Posisjonsnummeret henviser til nummer og plassering i skiltplanen.

Skiltkategoribeskrivelse

Skilttypene stedsskilt, henvisningsskilt, orienteringspunkt og sanntidsinformasjonssystem markeres med geometriske former, på samme måte som i skiltplanen. Les mer om skilttypene under Skiltkategorier.

Skala/målestokk

I alle originaler må størrelsesforholdet merkes tydelig. Vanligste målestokk er 1:10.

Dato

Publiseringsdato og felt for utfylling av revisjoner.

Foto

Foto skal tas i relevant vinkel, og plassering av det nye skiltet skal manipuleres inn.

Skiltplassering/Bilde

1. Skiltet produktarket omhandler skal markeres med en fylt flate.
2. Skilt som har et annet produktark enn det gjeldende, men som likevel befinner seg i bildeutsnittet indikeres med et omriss.

Grafisk original

Trykkeklar grafisk original ligger alltid i størrelsesforhold 1:10. 

Kommentarfelt

Enkelte skilt er vanskeligere å plassere enn andre, eller trenger nærmere forklaring på hvor det skal stå eller hvordan det skal monteres. Derfor settes det alltid av plass for kommentarer til skiltmontøren. I tillegg skal dette feltet brukes for å fortelle om skiltet har lys eller ikke.

Signatur

Ruters logo skal alltid fremkomme for å identifisere Ruter som avsender.
Utviklingspartners logo må også plasseres i produktarket for å gi brukere mulighet til å kontakte samarbeidspartner ved spørsmål.

Nedlastbar fil