Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Om trafikantinformasjon

Trafikantinformasjon er all informasjon passasjeren trenger for å finne, navigere og reise til sin destinasjon.

Trafikantinformasjonen er inndelt i to typer:  "Fjerninformasjon" og "Detaljert trafikantinformasjon". Disse beskrives kortfattet under. Mer detaljert informasjon på de påfølgende sidene. 

Fjerninformasjon

I eksempelet under benyttes frittstående stoppestedssøyle med vitrine, for å beskrive bestanddelene av fjernsignalet. Under "Stoppestedselementer" finnes mer informasjon om hvor fjerninformasjonen kan opptre. 

Fjerninformasjon

A. Plattformmarkering ved bussterminaler og knutepunkt 

Alle stoppesteder som er en del av et knutepunkt eller bussterminal skal ha en plattformmarkering. Plattformmarkeringene avhenger helt av den detaljerte trafikantinformasjonen som finnes på den aktuelle terminalen/knutepunktet.

B. Trafikkskilt

Trafikkskiltet er enten Statens vegvesens 512-skilt for bussholdeplass eller 513-skilt for trikkeholdeplass. Hovedfunksjonen er å synliggjøre stoppestedets art og navn for passasjeren og tilreisende. Trafikkskiltet betyr også at det er stopp forbudt 20 meter, før og etter skiltet.

C. Nettverkssymbol

Nettverkssymbolet skal være synlig på lang avstand, være lett gjenkjennelig som et stoppested for kollektivtransport og det skal fortelle passasjeren hvem som er leverandør av tilbudet.

D. Linjenummer

Linjenummer og endedestinasjon skal fremstilles på driftsartsfarger. Dette er et supplement til 512/513 for at passasjeren enkelt kan skille mellom hvilke driftsarter stoppestedet betjener.

 

 

 

Sanntidsinformasjon

E. Sanntidsinformasjon

Hovedfunksjonen for sanntidsinformasjonen er å vise nøyaktig i minuttall hvor lenge det er til neste avgang. Sanntidsinformasjonen skal implementeres på alle stoppesteder med flere enn 300 passasjerer pr. time.

Avvik fjerninformasjon på stoppested.

F. Avvik (fjerninformasjon) 

Avvik på stoppesteder markeres ved hjelp av informasjonsplakater på frittstående sanntidsgalge og/eller på lehus. Budskapet er kort og tydelig og forbereder passasjeren på at stoppestedet har avvik.


 

Stoppestedsnavn på lehusG. Stoppestedsnavn på lehus 

Alle lehus skal ha stoppestedsnavn markert sentrert på lehusets bakvegg. Ved behov skal skiltet kunne være tosidig. Merk; det finnes to typer stoppestedsnavn på lehus.


Detaljert trafikantinformasjon

Vitriner

H. Kassetter og vitriner

Detaljert trafikantinformasjon er inndelt i to grupper:

Primærinformasjon og Sekundærinformasjon, les mer om disse grupperingene her.

Foto av test av tidtabeller på Torshov

Primær- og sekundærinformasjon forteller utdypende om kollektivtilbudet knyttet til det konkrete stoppestedet. Den er nyttig for brukere som vurderer eller skal foreta en reise. Tekst og innhold krever noe involvering og må leses på nært hold. For at oppgraderinger og nyetableringer av stoppesteder skal ivareta disse behovene, er det utviklet et sett med innholdselementer og et regelverk for hvordan disse skal disponeres på det enkelte stoppestedet.

Den detaljerte trafikantinformasjonen er inndelt i to grupper, der primærinformasjon alltid skal opptre på alle stoppesteder, mens sekundærinformasjon vurderes fra sted til sted etter antall reisende og type stoppested.

Primærinformasjon               

Sekundærinformasjon             

Rutetabeller

Lite områdekart

Prisoblat

Nettverkskart

Linjekart for trikk

Avviksinformasjon

Knutepunktskart ved knutepunkt          

Stort områdekart

 

Markedsinformasjon

Vitriner: For informasjon om fysisk utforming av mottakssystemet (vitrinen), les mer under "Frittstående vitriner for detaljert trafikantinformasjon", eller under "Kompakt lehus" for informasjon om vitriner integrert i lehus.

Informasjonskassett: For informasjon rundt informasjonskassetter, les mer under "Stoppestedsstolpe med informasjonskassett", eller under "Stoppestedspylon" 

Reklamemonter 

Alle lehus bør være forberedt for montasje av reklamemontre. Reklamemontrene har i dag et utvendig mål på ca b 1400 x h 2000 x d 200mm. Mottakssystemet skal være klargjort for montering av reklame på tvers eller på langs av kjøreretningen etter behov. Reklamemonteret plasseres på den siden av leskuret som er lengst unna kjøreretningen.