Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Stoppestedsmarkering

Alle stoppesteder skal ha en egen stoppestedsmarkering med stoppestedsnavn. Stoppestedsmarkeringen inneholder Ruters nettverkssymbol og driftsartspiktogram, i form av Statens vegvesens 512- eller 513-skilt der dette er relevant. Navnet på stoppestedet skal også alltid fremkomme i stoppestedsmarkeringen. Stoppestedsmarkeringen kan være en del av ulike stoppestedselementer, som stoppestedsstolpe, lehus og søyle.

Søyletopper for stoppestedsmarkering

1. Kort navn, en linje 2. Langt navn, to linjer 3. To linjer, knutepunkt. Knutepunktsnavn på linje én og gatenavn på linje to.

Stoppestedsnavn

Det er to tekststørrelser på stoppestedsnavn. For korte navn maks 11 eller 12 bokstaver, benyttes den største størrelsen med en versalhøyde på 50mm. For lange stoppestedsnavn benyttes liten tekststørrelse med versalhøyde på 40mm. For ekstra lange navn kan to linjer benyttes.

Stoppestedsnavn på søyle

1. To linjer, knutepunkt 2. Kort navn, en linje 3. Langt navn, to linjer 4. Langt navn, én linje

Størrelser

Stoppestedsmarkeringen i sin helhet måler 514 x 871mm, er tosidig og kan ha innvendig belysning. Stoppestedsnavn skrives i to versalhøyder. For korte navn brukes 50mm versalhøyde, for lange navn brukes 40mm versalhøyde. For ekstra lange navn benyttes to linjer. Stoppesteder som er en del av et knutepunkt skal ha knutepunktsnavn på linje én og gatenavn på linje to.

For fysisk utforming av Stoppestedsmarkering, les mer under "Stoppestedselementer"

1. Kort navn 2. Langt navn to linjer 3. Stoppested som endel av knutepunkt. Knutepunktnavn på linje en og gatenavn på linje

1. Kort navn, en linje 2. Langt navn, to linjer 3. To linjer, knutepunkt. Knutepunktsnavn på linje én og gatenavn på linje to.