Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Linjenummer

Alle stoppesteder skal vise linjenummerinformasjon for samtlige linjer som stoppestedet betjener. Dette løses ved et dedikert felt for linjenummerinformasjon. Informasjonsflaten skal ha innvendig belysning og skal være tosidig. Linjene fargekodes etter Ruters driftsartsfarger. Fjernbusser markeres med grå bakgrunn.

Linjenummer og endestoppested synliggjøres i et eget felt. Stoppestedsstolpe har et bredere felt for linjenummer enn søylen. På søylen er linjenumrene en del av nærinformasjonsvitrinen. For stoppesteder med mer enn 7 linjer kan informasjonslinjene deles ytterligere opp til maksimalt 21 linjenummer.

Linjenummer

1. Stoppestedsstolpe med 7 eller færre linjer
2. Linjenummer med endestoppested på søyle
3. For stoppesteder med mange linjer, kan bare linjenummer eller en kombinasjon med endestoppested og linjenummer benyttes
4. Ved lange navn kan to linjer benyttes
5. Ved bruk av bare linjenummer kan opptil 21 linjer markeres

For fysisk utforming av Linjenummer, les mer under "Stoppestedselementer"

Informasjon om driftsartfargekoder, les mer under "Driftsartfarger"