Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Primærinformasjon

Tidtabeller

Alle tidtabeller er formatmessig like for alle driftsarter og er 200 x 400mm. Tidtabellen er primærinformasjon som skal være tilgjengelig for alle linjer som har avgang fra stoppestedet. Én tabell per linje. Les mer om tidtabeller her.

Tidtabell

Eksempelet viser tidtabell for trikk

Prisoblat

Prisoblat er primærinformasjon og skal være tilgjenglig på alle holdeplasser. Det finnes i liten versjon; 200 x 400 og stor versjon; 400 x 400mm. Liten versjon brukes på mindre stoppesteder der man kun har stoppestedsstolpe med kassett. Er det plass tilgjengelig, skal stor løsning alltid brukes.

Avviksinformasjon og Prisoblat med stor størrelse

Eksempelet viser prisoblat

Ved knutepunkt og bussterminaler - Knutepunktskart med tilhørende reisemålsliste

Knutepunktskart skal brukes på alle stoppesteder som er en del av et knutepunkt. Knutepunktskartet finnes i 2 ulike størrelser; Small 400 x 400mm og 800 x 80mm. I stor størrelse settes kartet sammen med indeks over reisemål og linjer. Les mer om utforming av Knutepunktskart her, og om behovet for å systematisere knutepunkt i "Fortellerverktøyet" under "Få oversikt i knutepunktene"

For informasjon om fysisk utforming av mottakssystemet, les mer under "Stoppestedselementer".

Lite områdekart for Carl Berners plass og Knutepunktskart med tilhørende reisemålsliste.

Eksempelet viser lite områdekart for Carl Berners plass og knutepunktskart med tilhørende reisemålsliste. Kartene er under utvikling.

Linjekart trikk

Linjekart for trikk skal brukes på alle trikkeholdeplasser. Kartet har format 400 x 400mm. Kartet viser en fullverdig oversikt over alle endestoppesteder og stoppesteder langs traséen samt overgangsmuligheter. Les mer om Linjekart for trikk her

 

Linjekart Trikk

 Linjekart båt

Linjekart for båt skal være tilgjengelig på alle brygger. Finnes i format 400 x 400mm. Les mer om linjekart for båt her.

Linjekart, båt