Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Sekundærinformasjon

Lite områdekart

Lite områdekart er primærinformasjon som skal være tilgjengelig på alle stoppesteder. Kartet har format 400 x 400mm. Les mer om Lite områdekart her.

Eksempelet viser lite områdekart

Stort områdekart

Områdekart stort

"Områdekart stort" har en annen målestokk og dekker et større område av byen enn "områdekart lite". Det er laget kartutsnitt for å dekke hele Ruters kollektivnett i Oslo samt de mest tettbebygde områdene i Akershus. Kartet har format 800 x 800mm og brukes kun på spesielt ut-valgte stoppesteder ettersom det er plasskrevende. Kartet brukes ofte som et orienteringskart av ukjente/turister og er naturlig på større knutepunkt og ved turistattraksjoner i byen. Om holdeplassen er en trikkeholdeplass, brukes kartet i tillegg til linjekart for trikk. Les mer om "Områdekart stort" her

 

 

For informasjon om fysisk utforming av mottakssystemet, les mer under "Stoppestedselementer"

 

 

Linjekart TrikkLinjekart trikk

Linjekart for trikk skal brukes på alle trikkeholdeplasser. Kartet har format 400 x 400mm. Kartet viser en fullverdig oversikt over alle endestoppesteder og stoppesteder langs traséen samt overgangsmuligheter. Les mer om Linjekart for trikk her

 

 

 

 

 

 

 

Stort områdekart

Oslos enkle bynett

Kartet gir en oversikt over alle driftsartene, T-bane, trikk, buss og båt på samme kartblad. Format 400 x 400mm. Kartet brukes på stoppesteder i sentrum som har minst to driftsarter. På trikkeholdeplasser brukes kartet i tillegg til linjekart for trikk. Kartet viser bare utvalgte stoppesteder og ikke en fullstendig oversikt for de ulike driftsartene. Les mer om enkleste bynett her

 

 

 

 

 

Avviksinformasjon

Aviksinformasjon erstatter lite områdekart eller "byens nett" i perioden avviket gjelder. Format 400 x 400mm. Informasjonen produseres og sendes ut av Ruter eller etter avtale med Ruters trafikantinformasjonsteam. 

For informasjon om fysisk utforming av mottakssystemet, les mer under "Stoppestedselementer"