Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Mottakssystem og formater

Disponeringen av den detaljerte trafikantinformasjon er basert på et matrisesystem. Detaljert trafikantinformasjon settes sammen og leveres ferdig trykket på hele flak av papir/plast. Flakenes størrelse tilpasses mottakssystemet på hvert enkelt stoppested.

På nyetableringer brukes vitriner eller kassetter som bærere for detaljert trafikantinformasjon. Under planleggingen av nye stoppesteder må informasjonsbehovet kartlegges slik at størrelsen og mengden på mottakssystemet tilpasses behovene.

Mottakssystemet

1. Stor vitrine: Nettoformat 1200x800mm
2. Liten vitrine: Nettoformat 800x800mm
3. Kassett: Nettoformat 400x800mm

For nærmere beskrivelse av den fysiske utformingen av vitriner og kassetter, les mer under "Stoppestedselementer".

Layout

Matrisesystem

All trafikantinformasjon har faste størrelser og går opp i grunnformatet 200x400mm. De ulike elementene kan kombineres på ulike måter innenfor de gitte rammene. Flakene leveres ferdig tilpasset hvert enkelt stoppested fra Trafikantinformasjon i Ruter. 


200 x 400:
Tidtabeller og lite prisoblat
400 x 400: Linjekart og Områdekart lite, stort prisoblat
800 x 800: Områdekart stort

 

Disponering av innhold i vitriner og kassetter for buss

Illustrasjonen viser eksempel på plassering og prioritering av detaljert trafikantinformasjon ved stor vitrine, liten vitrine og kassett.

Disponering av innhold virtiner og kassetter for buss.

1. Stor vitrine benytter flak på 1200x800mm, med en utfallende gripekant på 10 mm
2. Liten vitrine benytter flak på 800x800mm, med en utfallende gripekant på 10 mm
3. Kassetter på søyler og stolper benytter flak på 400x800mm, med en utfallende gripekant på 10mm

Disponering av innhold i vitriner og kassetter for trikk

Illustrasjonen viser eksempel på plassering og prioritering av detaljert trafikantinformasjon ved stor vitrine og liten vitrine.

Disponering av innhold i vitriner og kasetter for trikk

1. Stor vitrine benytter flak på 1200x800mm, med en utfallende gripekant på 10 mm
2. Liten vitrine benytter flak på 800x800mm, med en utfallende gripekant på 10 mm

Eksempel på innhold i stor vitrine

Eksempel på fordeling av innhold i vitrine

Illustrasjonen viser et eksempel på hvordan man kan sammenstille den detaljerte trafikantinformasjonen. NB: Legg merke til rød "ramme". Alle flak som produseres, skal ha en 10mm hvit ramme. Fungerer som gripekant til mottakssystemet.