Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

1. Stoppestedsstolpe

En komplett stoppestedsløsning for holdeplasser med opptil fem ulike linjer. Den er kostnadseffektiv og krever lite monteringsforberedelser. Stolpen har ikke innvendig lys.

1. Stoppestedstolpe med kassett og knutepunktsmarkering. 2. Stoppestedstolpe med kassett. 3. Stoppestedstolpe med dobbeltkassett og knutepunktsmarkering 4. Stoppestedsstolpe med  dobbeltkassett.

1. Stoppestedsstolpe med kassett 2. Stoppestedsstolpe med dobbel kassett

 

Typiske bruksområder er stoppesteder med tre eller færre linjer. Stoppestedsstolpen kan også opptre uten informasjonskassett, men da kun i kombinasjon med andre stoppestedselementer.

 

På stoppestedsstolper benyttes informasjonskassetter for å bære trafikantinformasjonen. Etter behov kan man velge mellom: 

Enkel og dobbel kasett

1. Enkel kassett 

Kun plass til en tidtabell, lite områdekart og prisoblat. Nettoformat for informasjon: 400mm x 800mm.

2. Dobbel kassett (V-formet)

Plass for opptil 5 tidtabeller, lite områdekart og prisoblat. Nettoformat for informasjon: 400mm x 800mm x 2 stk.

 

 

 

 

 

Plassering

Pylonens øvre del skal alltid monteres på tvers av kjøreretningen. Frihøyde fra bakke til underkant informasjonskassett skal være 900mm. Pylonen skal monteres minimum 1500mm fra andre stoppestedselementer. Informasjonskassetten skal monteres mest mulig parallelt med kjøreretningen. V-kassetten vil ikke oppfylle dette kravet. Les mer om retningslinjer under "Plassering av stoppestedselementer".

 

Størrelser

Bredde for pylon er 514mm og høyde er 3200mm, pluss knutepunktsmarkering. Dybde 74mm. Radius på kantene er 37mm. Max høyde på pylon er 3600mm pluss knutepunktsmarkering.
1. Hovedmål stoppestedstolpe sett fra siden 2. Hovedmål stoppestedstolpe sett forfra 3. Stoppestedstolpe med dobbelkassett

1. Hovedmål stoppestedsstolpe sett fra siden 2. Hovedmål stoppestedsstolpe sett forfra 3. Stoppestedsstolpe med dobbel kassett

Fundamentering/Konstruksjon

Stoppestedsstolpen monteres normalt i et standard flaskefundament.

Materialer

Stoppestedspylonen består av materialer som er værbestandige og som tåler fysisk belastning. Som overflatebehandling benyttes både lakk og folie. Materialet er i aluminium og akryl/polykarbonat, mens stolpen er fremstilt i galavnisert stål.