Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Stoppestedssøyle

Stoppestedssøylen har tosidig vitrine og kan konfigureres både med og uten belysning. Løsningen er egnet for opptil fem ulike linjer.

Typiske bruksområder er stoppesteder for opptil 8 linjer. Løsningen er komplett og fungerer alene uten andre stoppestedselementer. Vitrinen har et nettoformat for informasjon tilsvarende informasjonskassetten for stoppestedsstolpe: b 400mm x h 800mm. Ved innvendig belyst søyle skal det være døgnkontinuerlig innvendig lys i fjernsignal og vitrinen. Søylen skal være forberedt for å være utstyrt med en innvendig fotocelle som slår av lyset når solen er på sitt sterkeste.

1 og 3. Stoppestedspylon. 2 og 4 Stoppestedspylon med knutepunktsmarkering.

1. og 3. Stoppestedssøyle 2. og 4. Stoppestedssøyle med knutepunktsmarkering

Plassering

Søylen skal monteres på tvers av kjøreretningen om den brukes som en stoppestedsmarkering (512 eller 513). Brukes den bare som en informasjonsbærer, kan den parallell-stilles. Frihøyde fra bakke til underkant av vitrinen skal være 900mm. Søylen monteres minimum 1500mm fra andre stoppestedselementer. Les mer om retningslinjer for plassering under "Plassering av stoppesteder".

Størrelser

Søylens hovedmål er bredde 514mm og høyde 3200mm, pluss knutepunktsmarkering. Dybde 74mm. Max høyde på søyle er 3600mm pluss knutepunktsmarkering. Søylen leveres i standardiserte høyder, bestående av de samme modulene.

Hovedmål for stoppestedssøyle

Hovedmål for stoppestedssøyle

Stoppestedssøylene bør kunne monteres direkte til underlaget eller på eget betongfundament. For enkel integrering av belysning bør det være trekkrør for strømkabel 230V og signalkabel frem til de ulike elementene som skal monteres.

Materialer

Søylen skal bestå av materialer som er værbestandige og tåler fysisk belastning på best mulig måte. Materialene skal minimere vedlikeholdsbehovet i søylens levetid. Vi ser for oss en overflate med en blanding av lakk og folie. Materialet bør være i aluminium, glass og akryl/polykarbonat, eventuelt rustfritt stål i sokkel. Ramme kan fremstilles i aluminium eller galvanisert stål.