Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Kompakt lehus

Kompakt lehus er en fullverdig stoppestedsløsning for stoppesteder der det er hensiktsmessig at alle behov dekkes av et element.

Et kompakt lehus er plasseffektivt og egnet for stoppesteder med begrenset plass. Løsningen inneholder stoppestedsmarkering, linjeinformasjon, vitrine for trafikantinformasjon, stoppestedssnavnskilt, sittebenk, mulighet for SIS og reklame. Lehuset kan bygges ut med flere moduler og utstyres med ekstra lefunksjoner. Konstruksjonen bør være mest mulig selvbærende for å kunne gi lehuset et transparent utrykk. Det skal være klargjort med trekkrør for strøm og signalkabler for SIS og vitriner. Avrenningsvann fra tak skal ledes kontrollert ned på bakken i lehusets bakkant.

Lehus

1. Lehus med parallell reklame og sanntidsinformasjon (SIS). SIS plasseres slik at ventende ser sanntidsinformasjonen i den retningen buss/trikk ankommer. 2. På lehus med tverrstilt reklame plasseres SIS-tavlen over reklamen.

Lehus i knutepunkt

Om lehuset er en del av et knutepunkt, skal det markeres med knutepunktsmarkering. Skiltet monteres på fjernsignalet og har innvendig belysning. For mer informasjon om knutepunkt se "Knutepunkt".

Lehus i knutepunkt

1. Lehus med parallell reklame og knutepunktsmarkering 2. Lehus med tverrstilt reklame og knutepunktsmarkering

Plassering

Lehuset plasseres iht den enkelte vegholders regelverk. For utdypende informasjon se "Plassering av stoppestedselementer".

Størrelser

Lehusene dimensjoneres ut fra moduler på B1400mm. Minste lehusvariant måler 4600mm i bredden. En modul bør tilsvare bredden av et Eurosize/Ad shell reklamemonter eller mer. Dette gir plass til sittebenk, vitrine og reklame. Bredden kan økes med hele moduler for å øke kapasitet og gi mer plass til trafikantinformasjon.

Lehus størrelser

1. Minste lehusvariant 2. Lehus med 5 moduler

Hovedmål for lehus med parallellstilt reklame

Paralellstilt reklame

Hovedmål for lehus med tverrstilt reklame

Lefunksjon

Lehuset skal utformes for å gi god lefunksjon selv om det kun har tak. Det skal ikke være glippe mellom bakvegg og tak for å hindre trekk.  Lokasjoner med store høydeforskjeller på bakke bør løses slik at det ikke blir for stor glippe mellom bakken og lehusets bakvegg. Alle lehus skal være konstruert med mulighet for montering av transparente sidevegger. Behov for sidevegger vurderes fra lokasjon til lokasjon.

Materialer

Lehuset skal bestå av materialer som er værbestandige og som tåler fysisk belastning på best mulig måte. Materialene skal minimere vedlikeholdsbehovet i lehusets levetid. Aluminium, rustfritt stål eller galvanisert stål er egnede konstruksjonsmaterialer. Alle glassflater må være laminert.

Sittebenk

Alle lehus skal ha minst en sittebenk og benkens bredde bør tilsvare 1 modul brutto. Sittehøyde skal være 45 cm og antall benker skal være modulært. Benkens overflate skal være i et materiale som ikke har kald overflate. Eksempel på kald overflate er lakkert stål, mens treverk har en varm overflate.

Belysning

Alle lehus skal ha takbelysning og det generelle lysnivået i lehuset skal være 100 lux. Belysningen plasseres slik at den gir lys til stoppestedsnavnsskiltet. Lyset bør ha en sensor som slår det av, om den naturlige belysningen er over 100 lux.