Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Sanntidsinformasjon

Sanntidsinformasjon skal benyttes på alle større stoppesteder og knutepunkt.

Sanntid

1. Sanntidsbjelke med to tekstlinjer 2. Sanntidsbjelke med tre tekstlinjer

Det er utviklet flere ulike løsninger for å formidle sanntidsinformasjon. SIS-bjelke, SIS integrert i lehus, SIS-tavler og SIS-skjermer. Hvilken løsning som skal brukes må vurderes ut fra stoppestedets behov. Les mer under "Sjekkliste for planlegging av stoppested".

Frittstående SIS

Frittstående SIS skal alltid leveres med minimum 3 linjers display. To linjer for sanntid ankomstinformasjon, den nederste linjen som et informasjonsfelt. Løsningen kan leveres med flere linjer etter behov.
1. SIS galge sett forfra 2. SIS galge sett fra siden

1. SIS-bjelke 2. SIS-bjelke med knutepunktsmarkering 3. SIS sett forfra 4. SIS sett fra siden

Plassering

Kombineres SIS-stolpen med et lehus, skal den plasseres cirka tre meter unna lehuset på den siden transportmiddelet kommer fra. Dette gir optimal oversikt for passasjeren når man venter. For utdypende informasjon se "Plassering av stoppestedselementer".

Størrelser

Bredde 950mm og høyde søyle modell 2700mm underkant SIS, pluss evt. knutepunktsmarkering. Bjelken leveres i standardiserte høyder, bestående av de samme modulene. 

Fundamentering/Konstruksjon

Monteres direkte til underlaget eller på eget betongfundament. Alle SIS-installasjoner skal ha tilgang til strøm. Det må forberedes føringsveier i fundament. For enkel integrering bør det være trekkrør for strømkabel 230V og signalkabel frem til de ulike elementene som skal monteres.

Materialer

Består av materialer som er værbestandige og som tåler fysisk belastning på best mulig måte. Materialene skal minimere vedlikeholdsbehovet i SIS-ens levetid.

SIS på lehus

Alle lehus skal være forberedt for montasje av sanntidsinformasjon (SIS). For lehus med tverrstilt reklame monteres SIS over reklamen. Er reklamen parallellstilt med veien, skal SIS flyttes til motsatt side av lehuset. SIS-informasjonen skal være tosidig og skal kunne vise informasjon om minimum 2 linjer samt avvik og annen trafikantinformasjon.
1. Eksempel på lehus med parallell reklame og knutepunktmarkering  2. Eksempel på lehus med tverrstilt reklame og knutepunktmarkering.

1. Eksempel på lehus med parallell reklame og knutepunktsmarkering 2. Eksempel på lehus med tverrstilt reklame og knutepunktsmarkering.

Andre SIS-løsninger

For større knutepunkt og bussterminaler finnes større sanntidstavler og LCD-baserte skjermløsninger.

 

 

1. Stor SIS tavle frittstående 2. Stor SIS tavle vegg 3. SIS Monitor for invendig bruk

1. Stor SIS-tavle frittstående 2. Stor SIS-tavle vegg 3. SIS-monitor for innvendig bruk