Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Billettautomat

Billettautomat skal være en del av tilbudet til passasjerer på knutepunkt, møtepunkt og tilrettelagt omstigningspunkt. I tillegg vurderes behovet på hvert stoppested individuelt.

Billettautomaten skal plasseres godt synlig for de reisende og være tilgjengelig i nærheten av plattformadkomst. Den skal ikke være til hinder for fri ferdsel eller for maskinell rydding.

1. eksisterende automat 2. ny automat

1. Eksisterende automat 2. Ny automat

Dimensjoner

 

Hoved mål for ny billettautomat

Hovedmål for ny billettautomat

For mer informasjon, kontakt