Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Stoppestedselementer

Stoppestedselementene er de fysiske informasjonsbærerne for overflatetrafikken. De består av stoppestedsstolpe med kassett for informasjon, stoppestedssøyle, lehus, vitriner for informasjon, SIS-bjelker, billettautomater og andre fysiske møbler.

Stoppestedselementer

A. Stoppestedsstolpe med kassett B. Stoppestedsstolpe med dobbel kassett C. Stoppestedssøyle D. Kompakt lehus E. SIS-bjelke F. Vitrine for trafikantinformasjon G. Billettautomat H. Avfallsbeholder

Stoppestedsgenerator del 2
Enkelte elementer kan brukes alene som en selvstendig løsning, andre brukes i kombinasjon. Sammen gir de god fleksibilitet for individuell tilpasning av de ulike behov. De ulike elementene presenteres i dette kapittelet.