Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Valg av riktig stoppestedskombinasjon

Under planleggingen av et stoppested kan det avdekkes forhold på stedet som gjør at løsninger som stoppestedsstolpe med kassett, stoppestedssøyle og kompakt lehus ikke er egnet. Ved å kombinere ulike stoppestedselementer, kan løsningene tilpasses det enkelte stoppestedets behov.

Kombinasjonene må gjøres i henhold til regler for plassering av stoppestedselementer.

Søyle og vitrine

Egnet løsning på stoppested med behov for mye trafikantinformasjon, men hvor det ikke skal bygges lehus. Søylen gir fleksibilitet og kan plasseres fritt i forhold til vitrinen.

 

Lehus med stoppestedsstolpe

Egnet løsning om fjernsignalet ikke får optimal plassering på lehuset. Fjernsignalet kan fristilles og plasseres mer optimalt.

Lehus med stoppestedsstolpe og frittstående vitrine

Egnet løsning om fjernsignalet ikke får optimal plassering på lehuset og hvor det er behov for mye eller fristilt trafikantinformasjon.