Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Bevegelsesmønster på stoppesteder

Noen stoppesteder er fysisk for små i forhold til antall passasjerer og antallet øker drastisk på visse tider av døgnet. Dette gjelder spesielt i rushtiden på knutepunkt og større stoppesteder. Holdeplassen blir fort forvandlet til en tettpakket gruppe mennesker. Situasjonen blir uoversiktlig for sjåføren og det blir vanskelig for passasjerene å finne trafikantinformasjon. Problematikken er vanskelig å unngå, men kan begrenses ved å organisere stoppestedselementene så hensiktsmessig som mulig.

 

Stoppestedet deles inn i 3 hovedsoner

1. Orienteringssone, der nærtrafikantinformasjon befinner seg
2. Ventesone, i lehus er det naturlig å vente under tak og sitte på benk
3. Transportsone, der passasjeren går på transportmiddelet


På den måten kan passasjeren styres til å oppholde seg på hensiktsmessige soner.