Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Plassering av stoppestedselementer

Det finnes ulike regler som gir føringer for plasseringen av de ulike stoppestedselementene. Hvilke regler som er gjeldende varierer fra stoppested til stoppested. Føringene under er en oppsummering av ulike regelverk, blant annet fra Statens vegvesen og Bymiljøetaten. Regelverket må sjekkes og godkjennes for hvert stoppested og er veiledende.

Lehus

• Er gatebredden inkludert fortau under 15 meter, plasseres lehus i bakkant av fortau.
• Er fortauet over 3 meter, plasseres lehuset minimum 1,5 meter fra veiskulder.

Stoppestedssøyle og informasjonsbærere

• Plasseres minimum 0,9 meter fra veiskulder.
• Ved fortau smalere enn 3 meter plasseres søylen i bakkant.

Andre elementer

• Alle andre stoppestedselementer, slik som avfallsbeholder og informasjonstavler, skal plasseres minimum 1,5 meter fra veiskulder. Elementene kan plasseres med 90 cm avstand fra lehus (parallelt med kjøreretningen).

Reklamemonter

• Tverrstilt reklame er bare tillatt om fortauet er over 3 meter bredt og når lehus er plassert i bakkant.
• Tverrstilt reklame er bare tillatt om gatebredden er over 15 meter, er den mindre plasseres reklamen langsgående.