Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Innfestning og montasje

Montering av skilt krever en vurdering av estetikk og symmetri. Alle skilt må forholde seg til andre elementer og andre skilt på stasjonen. Derfor må man sikre at skiltene både følger naturlige linjer seg i mellom og at plasseringen forholder seg til bakgrunnen på en estetisk måte.

Om mulig bør det etterstrebes å bruke eksisterende vegg, tak eller stolpe for å montere skilt. Dette begrenser monteringskostnadene. Synlighet for brukeren er likevel første prioritet, og nødvendig størrelse på skiltet i forhold til budskap er ofte premissgivende for type innfestning. En solid innfestning er viktig for å redusere risikoen for hærverk. Ved montering av nye skilt skal eksisterende skilt demonteres. Der andre aktørers skilting eller plakater kommer i konflikt med planlagte skilt skal Ruter kontaktes.

Generelt for all innfesting av skilt

  • Skilt med egne stolper skal fundamenteres på en forskriftsmessig måte.
  • All innfestning lakkeres i RAL 9007
  • Det skal ikke borres eller skjæres direkte i skiltenes fronter ved montering.

Takmontering

Alle profilskilt kan takmonteres med standard braketter.

Takmontering av skilt.

Veggmontering

Alle ensidige profilskilt kan monteres mot vegg. Skiltene skrus med egnet festemateriell til bakveggen. På veggmonterte skilt bør avstanden mellom vegg og skilt maksimum være mellom 1-3 mm for å unngå gripetak.

Veggmontering av profilskilt.

Profilskilt på enkel stolpe

Ensidige profilskilt kan monteres på enkel stolpe. Stolper som benyttes til innfestning av skilt skal være minimum ø 90 mm.

Profilskilt på enkel stolpe.

Profilskilt på dobbel stolpe, ensidig

Alle ensidige profilskilt kan monteres på dobbel stolpe. Stolper som benyttes til innfestning av skilt skal være minimum ø 90 mm. 

Profilskilt på dobbel stolpe, ensidig.

Profilskilt på dobbel stolpe, tosidig

Alle tosidige profilskilt på stolpe monteres med denne løsningen. Stolper som benyttes til innfestning av skilt skal være minimum ø 90 mm.

Tosidig skilt på to ben

Profilskilt som flaggskilt på stolpe

Profilskilt kan monteres som flaggskilt opp til 7x2 moduler. Stolper som benyttes til innfestning av skilt skal være minimum ø 90 mm.

Flaggskilt profilskilt.

Plateskilt som flaggskilt på stolpe

Plateskilt er et rimeligere alternativ til profilskilt, og kan unntaksvis brukes i gangsoner utenfor plattformområdet. Størrelsen på skiltene er ofte små. Stolper som benyttes til innfestning av skilt skal være minimum ø 90 mm.

Flaggskilt plate.

Portaler og galger

Portaler og galger kan benyttes der skiltene er for store for å monteres i stolpe, eller i situasjoner hvor man ønsker at skiltene skal henge lengre ut fra stolpen eller der man ikke har andre innfestningsmuligheter. Ved montering i galge skal profilen kuttes slik at den flukter med skiltet. Er det planlagt flere skilt i samme profil, må disse også kalkuleres inn.

Portaler og galger.

Veggmontert galge

Der man har solid veggfeste, som betong, kan man benytte veggmontert galge.

Veggmontert galge

Veggmontering av flaggskilt

Profilskilt kan monteres som flaggskilt rett mot vegg. Skiltene skrus med egnet festemateriell til bakveggen.
Merk: Dette er en løsning som ikke anbefales på skilt som er mer enn 4 moduler i bredden, da skiltet både blir for ustabilt og mer utsatt for hærverk. Ved lengre skilt anbefales galge montert i vegg.

Tilførselkabler

Ved kabling til skilt er det gjeldene regelverk fra Sporveien og Ruter som legges til grunn, i tillegg til regelverk for bygg og brann.

  • Arbeid som fordrer strømutkobling, sikkerhetsvakt eller maskiner skal avtales med prosjektets kontaktperson i Sporveien minimum to uker før arbeidene starter.
  • For skilt som henger fra tak er det beregnet kabelføring ned gjennom foten. Det er viktig at kabler føres slik det er lagt opp til i skiltdesignen. Unngå å borre inn i skiltet slik at det oppstår lysglipper.
  • Kabler må ikke føres for nær fronten inne i skiltet slik at det skaper skygger som er synlige på utsiden.
  • Føring av kabler bør gjennomføres slik at kablene ligger mest mulig beskyttet og minst mulig synlig.
  • Farge på beskyttelsesmatriell som halvrør og lignenede bør tilpasses bakgrunnen.
  • Godkjente klemmer, halvrør og kabler skal ikke stripses eller tapes.

Tags

Skilttags, som følger Sporveiens kodemanual, skal monteres i umiddelbar tilknytning til skiltet. For å få siste utgave av Sporveiens kodemanual, kontakt Sporveien. I hovedsak vil dette være på skiltets stolpe, i profil, tak eller vegg der skiltet er montert.

Tags plasseres vanligvis vertikalt på stolper med liten diameter og horisontalt på stolper med større diameter. De er ikke informasjon for reisende og bør derfor plasseres utenfor normalt synsfelt. Eksakt plassering skal beskrives i produktarkene for hvert skilt, men av hensyn til at andre elementer utenfor Ruters kontroll kan bli flyttet, må montør/skiltleverandør ta kontakt med Ruter dersom noe har endret seg på stasjonen etter montasjebefaring.

For størrelse på tags og materialvalg kontaktes Sporveien.