Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Funksjonsbeskrivelse

Brannkrav

 • Skilt som benyttes på innendørsstasjoner må følge Sporveiens branntekniske krav fra 12.11.2009.
 • Så fremt de branntekniske krav ivaretas vil det være mulig for leverandørene å foreslå forskjellige trykk- og folieløsninger på skilt med og uten lys. Hvis leverandør har løsninger som tilfredsstiller kravene 99 %, vil det være mulig å gå i dialog med Sporveien om en mulig dispensasjon. Dette fordrer at leverandørene har god dokumentasjon på brannsertifikater, materialsammensetninger etc. som oversendes Sporveien. Ruter gir ingen garanti for utfallet av en slik prosess. Det anbefales at leverandør parallelt arbeider med løsninger som tilfredsstiller de eksisterende krav. 

Farger og overflater

 • Skiltfrontenes overflate skal ha en glansgrad mellom 15 og 40 (norsk standard 2813). Profilrammen og innfestingens overflate skal ha en glansgrad mellom 50 og 70 (Norsk Standard 2813).
 • Alle fargegjengivelsesteknikker skal godtas av Ruter i forbindelse med prototypearbeid. Ruter skal ha signert og godkjent fargeprøver. Alle fremtidige leveranser skal være i henhold til den signerte og godkjente fargeprøven. Nye teknikker må godkjennes i henhold til overnevnte prosedyre.
 • Overflatene skal være motstandsdyktige mot graffiti, enten i form av sine egenskaper eller ved bruk av antigraffitilakk eller folie.  

Belastning og slitasje 

 • Skiltene og innfestingsmekanikken skal tåle vindstyrker opp i sterk storm styrke (32 m/s) samt statisk belastning på opp til 100 kg.
 • Skiltenes overflater skal være utformet slik at de ved riper, mindre slag og lignende ikke mister sin holdbarhet.  Skiltoverflatene vil bli vurdert med hensyn til kjente former for hærverk. 

Sammenføyninger 

 • Profilskilt med og uten lys skal være av en slik utforming at det ikke oppstår «glipper» mellom elementene.  
 • Endelokkene på profilskilt skal dekke hele skiltets høyde eller tilbys med en løsning som sikrer at det ikke oppstår «glippe» mellom endelokk og profil. Frontene skal presses inn i kantene.   
 • Rammen og frontene til profilskilt skal være så tette som praktisk mulig, slik at det slipper inn et minimum av vann. Samtidig skal det være god drenering så fuktighet slipper ut. 
 • Innfestingshull og braketter på utvalgte skiltmodeller skal være i henhold til tegningsgrunnlaget og lik, uavhengig av leverandør.    

Levetid

 • Profilrammene og frontene som monteres skal tåle sollys, snø og normalt norsk klima uten at lesbarhet og farger forringes i særlig grad innenfor garantitiden. 
 • Skiltene skal ha en tilfredsstillende lesbarhet og fargegjengivelse også utenfor garantitiden, men innenfor forventet levetid (minimum 10 år).
 • Stasjonsnavnskilt (inngang og plattform) og skilt mellom spor skal ha en utvidet levetid med tilfredsstillende lesbarhet og fargegjengivelse på minimum 20 år.
 • Frontene skal tåle regelmessig renhold uten at det vil gå utover farger og lesbarhet. 
 • Skiltprofilene og frontene vil bli vurdert av vedlikeholdsansvarlig for skilt med hensyn til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Leverandørmerking

Skiltleverandøren kan montere en diskret logo på skiltrammens endelokk (maksimalt 40 x 20 mm). Bunnfargen på merket skal være lys grå tilsvarende rammen. 

Krav til profilskilt med lys

 • Skilt med lys skal ha tilnærmet samme fargeopplevelse dag som natt.
 • Profilfrontene skal ha en jevn lysfordeling.   
 • Profilskilt skal ikke slippe ut “strølys”.  
 • Den antrasittgrå fargen (PMS 432) på profilfrontene skal være lystett.  
 • Innvendig kabelføring og øvrige elementer skal plasseres slik at det ikke oppstår skygger gjennom skiltets profilfront.  
 • Ønsket lyseffekt ved installasjonstidspunkt:   
- Candela målt på et hvitt felt på fronten (per m2) = 200 cd/m2 +/ - 30
- CRI (Color Rendering  Index) = 75  +/ - 5 
- Kelvin (fargetemperatur) = 6300 K +/ - 500 

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) - uavhengig av leverandør

 • Skiltleverandøren skal rydde stasjonsområdet for emballasje, materiell, demonterte skilt og lignende under og etter montasjearbeidet. Materialene som kastes skal, så langt det lar seg gjøre, kildesorteres.
 • Produsent må beskrive hvilke rengjøringsmidler som benyttes og prosedyre for vanlig renhold, men også for fjerning av tusj, tags og graffiti. 
 • Skiltprofilene og -frontene vil bli vurdert av skiltenes vedlikeholdsansvarlig med hensyn til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).