Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Forord

Tydelig skilting skal bidra til å gjøre det lett for passasjerene å benytte seg av metrosystemet. Kompromiss på design eller produksjonskvalitet kan svekke skiltenes effektivitet - og kollektivtrafikkens omdømme.

Skiltprogram for metro

Skiltprogrammets hovedprinsipper

  • Det skal være enkelt å finne stasjonen
  • Informasjon om reisemuligheter skal gis i informasjonspunkter på stasjonen
  • Alle veivalg skal skiltes og bekreftes underveis
  • Bekreftelse av reiseretning og spornummer skal gis på plattformene
  • Det skal informeres om redusert fremkommelighet ved trapp, og henvises til alternative ruter for rullende dersom ruten ikke tydelig kommer fram av landskapet
  • Skiltene skal vise vei videre til andre reisealternativer i kollektivnettet 
  • Informasjon om gater og steder i nærheten skal gis
  • Det skal være god lesbarhet på skilt og informasjonstavler, med skrift- og fargevalg som sikrer gode kontraster
  • Engelsk benyttes som støttespråk gjennomgående på alle skilt

Vi håper skiltprogrammet vil bli et nyttig og effektivt verktøy i planlegging, produksjon og implementering av skilt i metronettet

Ved spørsmål, kontakt .