Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Plantegning

Plantegning er et oversiktskart over stasjonsområdet som skal skiltes. Ruter har en mal for hvordan en plantegning skal se ut i en skiltplan. Denne skal følges ved skilting av alle stasjoner. Underlagstegninger for de ulike stasjonene vil variere fra sted til sted og må derfor bearbeides, fargesettes og kodes slik at de er enkle å lese og sammenlignbare.

Skiltplan

Nøkkelinformasjon, slik som plattformnummer, indikasjon på naturlige innganger, beskrivelse av driftsart og unik plassering og nummerering av skilt, skal alltid være med.

Geografiske flater og fargebruk 

farger plantegning

Tegnforklaring

Tegnforklaring

1. Plattformer skiller seg ut fra resten av plantegningen i mørk grå
2. Lys boks på plattform markerer lehus
3. Trapper
4. Hvite piler i antrasittgrå sirkelform, henviser mot inngangene til stasjonsområdet
5. Gule sirkler med tall markerer spornummer
 
6. Rampe
7. Bilveier markeres i hvitt på den grå bakgrunnsfargen

Dersom bilveier eller gangveier/ramper er overganger/bruer, legges de i 70 prosent farge med skygge under for å understreke høydeforskjellen.

Markering av skilt og posisjonerMarkering av skilt og posisjoner

Alle skilt markeres med et unikt nummer på skiltplanen. Skilt med to sider viser A-og B-side som illustrasjonen viser. Skilt som henger på vegg markeres med A. Det refereres til samme posisjon og skiltside i produktarkene.

Skiltkategorier og møbleringssymboler

Skiltprogrammet inneholder mange typer skilt og for å forenkle kommunikasjonen i utviklingsarbeidet av skiltplanene, har de forskjellige skiltkategoriene fått en form og farge som benyttes både til plantegning og produktark. Alle skilt har egne produktark, mens møblering vises kun markert i plantegning. Kortleser er unntaket, disse har alltid eget produktark siden de har direktie tilknytning til skiltene rundt, og inneholder i enkelte situasjoner med skilt i topp.

Billettautomat, reklamemonter, kortleser og eventuell sperrelinje skal også markeres på plantegningen og markeres med grafiske former og farger. Disse ligger tilgjengelige i mal for plantegninger.

Eksempel på fullstendig plantegning

Eksempel på skiltplan

Hauger stasjon

Nedlastbart maldokument for plantegning

Nedlastbar Ai-template ligger tilgjengelig for nedlastning på denne siden. Her finner du alle nødvendige symboler og farger for å lage plantegningen

Tilbake til innholdsfortegnelse