Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Høyder og plassering

Plassering av skilt må tilpasses den enkelte stasjon, men retningslinjene som er beskrevet under skal alltid følges.

Leseavstand

Standard henvisningsskilt har en leseavstand på hovedbudskapet på 20 meter. Modellen er beregnet med utgangspunkt i skilt uten lys. Budskap som må være synlig på lengre avstand gjentas flere ganger eller kommuniseres på en større modul slik at leseavstanden økes.

Synlighet

Det må vurderes om skiltet er synlig der det er naturlig å foreta et veivalg. Dersom det er hindringer for sikten, kan alternative posisjoner være naturlig. Slike situasjoner må løses etter skjønn og plasseres så optimalt som mulig. Alle elementer skal monteres på en slik måte at de ikke står til hinder for hverandre. Dette gjelder spesielt på plattform der de fleste skilt er tverrstilte og skal kunne leses på lang avstand.

Høyder

Innendørs

Montering innendørs skal skje med 2400 mm klaring i underkant, unntaksvis minimum 2100 mm der det er lav takhøyde.

Stasjonsnavnskilt på plattform

Stasjonsnavnskilt som monteres på plattform skal etterstrebes å bli plassert rundt 2000 mm - 2100 mm over bakken, for å være synlige fra toget men tilpasses arkitekturen på stasjonen, for å opprettholde et ryddig uttrykk.
NB: Ved midtplattform vil det i enkelte tilfeller fungere best å montere stasjonsnavnskilt på tunnelvegg. Ved montasje på tunnelvegg skal skiltene monteres i en slik høyde at de er synlig fra vinduene i togene.

Utendørs

På stasjonsområdet:
Tverrstilt over plattform/gangvei monteres minimum
 3000 mm over bakken for å sikre at det er mulig å gjøre maskinell snørydding av stasjonsområdet. Under lehustak, vil høyden være begrenset og man kan ha en maksimumshøyde for 2700 mm.
Stasjonsnavnsskilt på plattform skal etterstrebes å bli plassert rundt 2000 mm - 2100 mm over bakken, for å være synlige fra toget, men kan tilpasses noe etter størrelse på lysmaster og øvrige stasjonselementer. 

Utenfor stasjonsområdet:
Skilt som skal stå tverrstilt over gangvei, monteres minimum 3000 mm over bakken. Monteres skiltet parallellstilt med gangveien, eller på en slik måte at dets ytterkant ikke tangerer veien er kravet til frihøyde 2200 mm over bakken grunnet vedlikehold.

Høyder

Informasjonen på skilt som er plassert 2400 mm over bakken er synlig for de reisende selv om man skulle stå midt i en folkemengde, vist ved figur 1. Figur 2 viser et skilt plassert 2100 mm over bakken som fortsatt er godt synlig, men hinder i synsfeltet vil gjøre det mindre tilgjengelig enn et skilt som er optimalt plassert 2400 mm over bakken.

Avstand mellom skilt

Avstand mellom sidestilte profilskilt skal være 200 mm. Dette gjelder også avstand til markeringslys. Les mer i sikkerhetsskiltigsprogrammet.

Utgangsskilt i kombinasjon med markeringslys

Plassering av utgangsskilt må ses i sammenheng med plassering av markeringslys. Prinsippene er dokumentert i sikkerhetsskiltingsprogrammet.

Utgangsskilt og markeringslys

Sikkerhetsskilt skal også integreres i skiltplaner ved skilting av stasjoner.

Sikkerhetsskilt er beskrevet i detalj i sikkerhetsskiltingsprogrammet. Det er viktig at de ulike skilttypene planlegges sammen, slik at det sikres gode plasseringer og unngås at øvrig skilting skjermer for sikkerhetsskiltene.

Av alle sikkerhetsskilt er det spesielt markeringslys som må koordineres med henvisningsskilt. Markeringslys har lik rammekonstruksjon som standard profilskilt og skal i mange tilfeller plasseres i samme område som “Utgang Exit”-skilt.


Tilbake til innholdsfortegnelse