Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Produktark

Hvert enkelt skilt skal dokumenteres på et eget produktark. Produktarket refererer til plantegningen og inneholder all informasjon knyttet til det aktuelle skiltet. Dersom skiltet har to sider inneholder produktarket både side A og B. Alle grafiske originaler skal utvikles direkte i maldokumentet for produktark. Som standard leveres alle filer i størrelsesforhold 1:10. Ved avvik fra dette må det tydelig beskrives i kommentarfeltet på gjeldende produktark.

Informasjon i produktark Stasjonsnavn: Navnet på stasjonen

Posisjonsnummer: Posisjonsnummeret henviser til nummer og plassering i plantegningen.

Skiltkategori: Skilttypene markeres med geometriske former og farger, på samme måte som i plantegningen.

Skilttype: Det skal beskrives hvilken type produktdesign skiltet har, om det er profilskilt, plateskilt, eskelokk eller folie. Det skal krysses av for om skiltet er med eller uten lys, inne eller ute, eller om det er markeringslys.

Montasje: Det skal krysses av for hvordan skiltet skal monteres. Plassering beskrives også tekstlig.

Dato: Dato for siste revisjon.

Farger: Farger på ramme og innfestning.

Kommentarfelt: Enkelte skilt er vanskeligere å plassere enn andre, eller trenger nærmere forklaring på hvor skiltet skal plasseres eller hvordan det skal monteres.

Signatur: Ruters logo skal alltid fremkomme for å identifisere Ruter som avsender. Skiltplanleggers logo plasseres i produktarket for å gi brukere mulighet til å ta kontakt ved spørsmål.

 

Foto: Foto skal tas i relevant vinkel, og plassering av det nye skiltet skal manipuleres inn.

Skiltplassering/Bilde

1. Skiltet som produktarket omhandler skal markeres med en fylt flate.
2. Skilt som har et annet produktark enn det gjeldende, men som likevel befinner seg i bildeutsnittet indikeres med et omriss samt posisjonsnummer.

Grafisk original: Trykk-klar grafisk original ligger alltid i størrelsesforhold 1:10.


Nedlastbart maldokument for skiltplaner

For enkelt å kunne tegne ut skilt i riktige størrelser og formater, benyttes InDesignmal for skiltplaner.
Filen er pakket med nødvendige linker og fonter.

 

Tilbake til innholdsfortegnelse