Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Behovsanalyse

Behovsanalyse er en introduksjon til den aktuelle stasjonen og skal inneholde følgende punkter:

Behovsanalyse

Stedet

Beskrivelse av stedet og området rundt stasjonen. Det er nødvendig å innhente informasjon om den spesifikke stasjonen og området rundt. Sporveien har ofte stasjonskart tilgjengelig, men det kan også være nødvendig å innhente kommunale kart. Situasjonsbilder fra maps.google.no og finn.no/kart kan også være nyttig. Er stasjonen en del av et knutepunkt må planleggingen koordineres med Ruters Produksjonsinformasjonavdeling.

Stasjonen

Generell beskrivelse av innganger, plattform og spor og tilgjengeligheten av disse samt hvordan stasjonene er tilrettelagt for universell utforming. Primære og eventuelle sekundære innganger defineres.

Inngangstyper
En inngang med tilgang til alle reiseretninger kjennetegnes ved at publikum ikke foretar et reiseretningsvalg utenfor stasjonen, men lenger inne på stasjonen. Slike stasjoner markeres med inngangsskilt uten reiseretning.

Ved retningsbestemte innganger må imidlertid publikum velge reiseretning utenfor stasjonen, fordi inngangen leder utelukkende til én plattform og altså ikke til alle reiseretninger. Her skal det derfor informeres om reiseretninger på inngangsskiltet.

Type plattform og stoppmønster
Det må identifiseres om stasjonen har side- eller midtplattform og hvordan driften er planlagt, da dette påvirker hvordan stasjonen skal skiltes.

Publikumsstrøm

Beskrivelse av hvilke innganger og utganger passasjerene bruker, eller det er ønskelig at de bruker.

Henvise til stasjonen

I tilfeller hvor stasjonen ikke ligger direkte tilknyttet hovedvei eller er generelt skjermet i terrenget, bør man vurdere om det skal skiltes til stasjonen.

Korresponderende kollektivtrafikk og taxi

Informasjon om buss, trikk, tog og taxi i tilknytning til stasjonen og vurdering av om det skal henvises til disse.

Erstatningstrafikk

Beskrivelse av om det foreligger en plan for buss for bane.

Målpunkt

Liste over relevante målpunkt man vil henvise til i skiltplanen. Les mer om utvelgelse av målpunkt for stasjoner her.

Parkering

Informasjon om det er parkeringsplass i tilknytning til stasjonen, og vurdering av om det skal henvises til denne.

Snøopplagring

Informasjon om det er snøopplagring på stasjonen som påvirker plassering og utforming av skilt eller montre.

Lysforhold

Beskrivelse av lysforholdene på stasjon og relevante tilknyttede områder (f.eks. parkering) og eventuelle behov for lysskilt.

Informasjonssoner

Beskrivelse av antall og plassering av vitriner (f.eks. ved hver inngang og i lehus).

Fjernsignal og SIS

Beskrivelse av hvor fjernsignal og SIS skal stå.

Billettering 

Stasjon med eller uten kontrollsone
Informasjon om stasjonen er med eller uten kontrollsone. På en stasjon med kontrollsone er det krav om gyldig billett for å oppholde seg på deler av stasjonen. På en stasjon uten kontrollsone er det ikke krav om gyldig billett før ved ombordstigning. Bekreftelse av gjeldende kontrollsonegrense for den enkelte stasjon innhentes hos salg- og markedsavdelingen i Ruter.

Billettautomat
Beskrivelse av antall og plassering av billettautomat (TVM). Plassering avhenger blant annet av om det er krav om gyldig billett på deler av stasjonsområdet eller ikke.

Kortlesere
Beskrivelse av antall og plassering av kortlesere. Plassering avhenger blant annet av om det er krav om gyldig billett på deler av stasjonsområdet eller ikke. 

Reklame

Beskrivelse av antall og plassering av reklamemontre.

Situasjon ved oppstart av skiltplan

Det er viktig å raskt få oversikt over gjeldende status for stasjonen som skal skiltes. Om det er en eksisterende stasjon som skal oppgraderes, kun skiltes om eller om det er ny stasjon som bygges. Dersom det pågår parallelle prosesser må fremdriftsplanene koordineres.

Aktører

Alle parter som berøres av skiltplanene bør involveres tidlig. Under planlegging og ved utrulling av en skiltplan er det viktig å ha oversikt over pågående parallelle prosesser. Dette kan være produksjon av skilt og innfestningsutstyr, byggsøknader eller andre byggeprosesser. Viktige aktører som må kartlegges og dokumenteres er:

Byggherre 
Arkitekt
Prosjekterende
Skilt-og billetteringsansvarlig
Sikkerhetsansvarlig
Skiltleverandør
Skiltplanlegger (byrå og prosjektleder)


 

Nedlastbart maldokument for skiltplaner

For enkelt å kunne tegne ut skilt i riktige størrelser og formater, benyttes InDesignmal for skiltplaner.
Filen er pakket med nødvendige linker og fonter.


Tilbake til innholdsfortegnelse