Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Utvikling av skiltplaner

Når skilting og veivisning skal planlegges, er det viktig å ta i betraktning aktuelle bevegelsesmønster passasjerene kan følge. Man må sørge for at alle disse har ubrutt og fullstendig veivisning: mellom omgivelsene utenfor stasjonen og toget på plattformen, mellom ulike linjer i stasjonen eller andre linjer utenfor i knutepunkter med andre driftsarter – og alltid i begge bevegelsesretningene.

Det er utviklet en mal for hvordan skiltplaner skal utvikles og kodes. I skiltplanen finnes all nødvendig informasjon for å skilte en stasjon. Skiltplanen er et levende dokument som skal benyttes hele veien fra planleggingsfasen til endelig FDV-dokumentasjon.

Skiltplanen inneholder:

1. Forside med stasjonsnavn og siste endringsdatoSkiltplan
2. Behovsanalyse
3. Plantegning
4. Fargepalett
5. Begrepsapparat for skiltplanleggere
6. Produktark

 

 

Nedlastbart maldokument for skiltplaner

For enkelt å kunne tegne ut skilt i riktige størrelser og formater, benyttes InDesignmal for skiltplaner.
Filen er pakket med nødvendige linker og fonter.

 

Tilbake til innholdsfortegnelse