Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Målpunkt

Ruter planlegger og monterer henvisningsskilter til ulike målpunkt rundt T-banestasjoner for å hjelpe de reisende med å orientere seg i nærområdet.

Hva er et målpunkt?

Et målpunkt er et sted av en slik karakter at det er naturlig å navigere etter. Dette kan for eksempel være kjente severdigheter, gatenavn, signalbygg, parker eller andre merkepunkter som vil hjelpe reisende å velge riktig utgang fra stasjonen. Det skiltes til målpunkt som er viktig for stasjonen som helhet og målpunkter som kun er viktig for å hjelpe den reisende med å velge riktig utgang.

For å kvalitetssikre målpunkt sjekkes de av med en serie interessenter i planleggingsprosessen, internt i Ruter og Sporveien samt DNT.

Prefererte målpunkt:

  • All relevant kollektivtrafikk i umiddelbar nærhet til stasjonen
  • Taxiholdeplasser
  • Innfartsparkeringer
  • Idrettsanlegg
  • Videregående skoler/universitet
  • Der det finnes et områdenavn som ikke overlapper med stasjonen kan dette benyttes som målpunkt sammen med nærliggende bussstopp og evt turvei.
  • Finnes det ingen egnede områdenavn, benyttes nærliggende hovedvei sammen med nærliggende bussstopp og eventuelt turvei
  • Idrettsanlegg og skoler med mange tilreisende (ikke barneskoler).

Karakteriseres ikke som målpunkt:

  • Det skiltes ikke til bygninger med religiøs tilknytning slik som kirker og moskeer med mindre de er regnet som en turistattraksjon.
  • Det skiltes ikke til barneskoler og barnehager

Målpunkt som kun skiller på veivalg

Noen målpunkt er mest gjeldende i et veivalg. Med det menes at målpunktet ikke er nok i seg selv til å skilte fra hele stasjonen, men kun for å forstå hva man velger bort i det aktuelle veivalget.

Tilbake til innholdsfortegnelse