Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Definisjon av inngang

Stasjonene i metronettet har ulike inngangstyper; hovedinnganger, sekundærinnganger, navigasjonspunkter og orinteringspunkter.

Hovedinnganger

Atkomstveier som fører til en naturlig hovedinngang markeres ved hjelp av et orienteringspunkt. Orienteringspunktet utgjør inngangen på utendørsstasjoner. Sonen før og etter orienteringspunktet beskrives her i skiltprogrammet, mens selve inngangspartiet - hovedinngangen er beskrevet i retningslinjer for inngangspartier.

Bilde av brukerferd

1. Henvisning til stasjon 2. Fjernsignal 3. Inngangssone med orienteringspunkt og stasjonsnavnskilt 4. Henvisning til plattform

Andre atkomstveier

Mindre atkomstveier skiltes uten bruk av orienteringspunkt og behandles ikke som et inngangsparti. Retningslinjene for denne typen innganger beskrives i denne delen av designmanualen.

Brukerferd, adkomstvei

1. Henvisning til stasjon 2. Fjernsignal 4. Henvisning til plattform

 

 

Tilbake til innholdsfortegnelse